Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı Bursu

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı Bursu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, kariyerlerinin başındaki (7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan) İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik dokuz ay süreli bir burs programıdır. 

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, kariyerlerinin başındaki (7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan) İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik dokuz ay süreli bir burs programıdır. İlgili diğer alanların listesi için lütfen tıklayınız.

FLTA Programı, ABD’deki üniversitelerin yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmanın yanı sıra, yabancı ülkelerden gelen İngilizce öğretmenlerinin öğretim becerilerini geliştirmelerine, İngilizce dil seviyelerini yükseltmelerine ve Amerikan toplumu ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanları, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe dil eğitimi programlarında öğretim asistanı olarak görev yapacaklardır. Öğretim asistanlığı haftada 20 saate kadar olan çalışmayı kapsamaktadır. Buna ek olarak, asistanlık yapılan kurumlarda İngilizce Öğretimi ve/veya Amerikan Kültürü Çalışmaları alanlarında, her dönem iki ders alma zorunluluğu bulunmaktadır. Derslere dinleyici olarak (“audit”) katılmak mümkün olduğu gibi, kredili olarak da ders alınabilir. Bu programın sonunda diploma alınmayacaktır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanlarından, Türkçe dersi verme görevlerinin yanı sıra Türkçe Konuşma Kulübü düzenlemeleri, ders dışı aktivitelere ve sosyal yardım projelerine katılmaları beklenmektedir.

Yabancı Dil Öğretim Asistanları aylık burs alacaklardır. Bunun yanı sıra, kaza ve hastalığa karşı sağlık sigortaları yapılır ve gidiş-dönüş uçak biletleri alınır. Programa ev sahipliği yapan Amerikan üniversiteleri öğrenim ücreti muafiyeti sağlayarak alınması gereken dersler için asistanlara destek olmaktadır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanları, Ağustos 2020 tarihinde görev yapacakları üniversitelere gitmeden önce yine Amerika’da düzenlenecek bir oryantasyon programına katılmak zorundadır. Bursiyerler ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültürel İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen ara dönem değerlendirme toplantısına katılarak en başarılı yabancı dil öğretimi uygulamalarını ve kişisel öğretim deneyimlerini diğer bursiyerler ile paylaşmaktadır.

Bu programa katılacak bursiyerler yanlarında eş ve/veya çocuklarını götüremezler. Bursiyerlerin program bitiminde Türkiye’ye dönme zorunluluğu vardır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Amerikan vatandaşlığı olanlar, “Green Card” sahipleri veya “Green Card” başvurusu kabul edilmiş ve yasal süreçlerini başlatmış olanlar başvuramazlar.

Başvuracak kişilerin İngilizce Öğretmenliği diplomasına sahip olmaları veya Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde öğrenci olmaları ve en geç 2020 yılının Haziran ayı sonunda lisans derecesiyle mezun olacak olmaları gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Çeviribilim bölümlerinden mezun olmuş veya bu bölümlerde halen öğrenci olup en geç 2020 Haziran ayı sonunda lisans derecesiyle mezun olacak kişiler de programa başvurabilir. Ancak bu kişilerin Pedagojik Formasyon Sertifikaları sunmaları gereklidir.

Pedagojik formasyon eğitimine yeni başlamış adaylar, bu eğitime başladıklarını ve bu eğitimin en geç 2020 yılının Haziran ayında tamamlanacağını belirten resmi bir yazıyı başvuru evraklarına ekledikleri takdirde başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Gazetecilik ve Medya bölümlerinden başvuracak adayların hem Pedagojik Formasyon Sertifikası sunmaları hem de en az 2 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuracak kişilerin yedi seneden fazla öğretmenlik tecrübesi olmamalıdır.

İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu belgelemek için geçerli TOEFL iBT skorunun en az 79 veya IELTS Akademik skorunun en az 6 olması gerekmektedir.

Başvuran kişiler aday gösterilme ve seçilme süreci boyunca Türkiye’de ikamet ediyor olmalı ve dokuz aylık programın bitiminde Türkiye’ye geri dönüş yapmalıdır.

Adaylar, olgunluk, güvenilirlik, dürüstlük ve profesyonellik sergilemekle yükümlüdür. Başvuru ya da burs süresince tespit edilen intihal (“aşırma”) vakaları, adaylıktan çıkarılma ya da bursun sonlandırılması ile sonuçlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2020-2021 akademik yılı FLTA Programı için adayların “Başvuru Paketi” oluşturmaları ve bu paketi Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Elden ulaştıracaklar: En geç 16 Eylül 2019 Pazartesi günü Komisyonumuz’un Ankara Ofisine saat 17:00’ye kadar elden iletmeniz gerekmektedir.

Posta ile ulaştıracaklar: En geç 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Komisyonumuz’un Ankara Ofisine ulaşacak şekilde 16 Eylül 2019tarihinde kargoya verilmiş olması gerekmektedir. Başvuru Paketinizi göndermek için özel kargo şirketi tercih etmenizi tavsiye ederiz. 18 Eylül 2019 tarihinden sonra elimize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru paketinize eklemeniz gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Adayların, öncelikle Slate başvuru sisteminde hesap oluşturmaları ve online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: FLTA Programı’na başvuru formu online sistemden doldurulmaktadır. “Başvur” butonundan erişebileceğiniz online başvuru sisteminde, “Create an account” seçilerek geçerli bir e-posta adresi ile şifre belirlemek ve sisteme kayıt olmak gerekmektedir. Bu sisteme farklı zamanlarda giriş yapıp formu güncellemek mümkündür.

Başvuru online sistemden gönderildikten sonra başvuru formunun çıktısı alınıp aşağıdaki belgeler ile beraber başvuru paketinin tamamının Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bu pakete eklemeniz gereken diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir:

2. Diploma/Öğrenci Belgesi ve Transkript: Lisans ve başvuran aday için geçerli ise lisansüstü öğrenimi süresince alınan dersler, notlar ve not ortalamasını açık şekilde gösterir transkript belgesi ve diploma/öğrenci belgesi gerekmektedir. Transkript ve diploma/öğrenci belgesi okuldan resmi onaylı ve İngilizce’ye çevrilmiş olmalıdır. Transkriptte belirtilen not ortalamasının 4,00 veya 100 üzerinden kaça denk geldiği açıkça belirtilmelidir.

3. İzin Belgesi: Bursa başvuran ve bir kurumda çalışan adayların, başvurularında sakınca olmadığını ve bursu kazandıklarında çalışmakta oldukları kurum tarafından izinli sayılacaklarına dair resmi onaylı izin belgesi gerekmektedir.

4. Referans mektupları: 3 adet İngilizce referans mektubu iletilmesi gerekmektedir. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir:

  • Elektronik Referans Mektubu: Slate başvuru sistemi aracılığıyla internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektuptur. Sisteme referans verecek kişinin e-posta adresi kayıt edildiğinde doldurulması gereken mektup otomatik olarak o kişiye gönderilecektir.
  • Elden Alınan Referans Mektubu: Referans mektuplarını elden alıp başvuru paketiniz ile beraber gönderebilirsiniz. Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Mektuplar kapalı zarfta ve zarfın kapandığı kısım formu dolduran kişi tarafından imzalı olarak gönderilmelidir.

Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları FLTA Programına başvuruda hiçbir şekilde kullanılamaz.

E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir. Eksik sayıda referans mektubu gönderen kişilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. TOEFL iBT veya IELTS Akademik Sınav Sonuç Belgesi: Geçerli bir sınav sonuç belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir. TOEFL ve IELTS sınavları, sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. Geçerliliği sona ermiş sınav sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir.

6. Pedagojik formasyon belgesinin onaylı kopyası veya bu eğitime başlandığını ve bu eğitimin en geç 2020 Haziran ayında tamamlanacağını belirten resmi yazı eklenmelidir.

7. Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi gereklidir.

8. Fotoğraf: Bir adet, yeni çekilmiş, arkasına adayın adı-soyadı yazılmış vesikalık fotoğraf olmalıdır.

ÖNEMLİ: 16 Eylül 2019 tarihinde, yukarıda belirtilen belgelerden eksikleri olan veya kriterleri karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ile ilgili olarak Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonuna verilen hiçbir evrak iade edilmez.

Başvurunuzu eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için buradan Evrak Kontrol Listesini indiriniz.

  • Tüm başvurular değerlendirildikten sonra, mülakatlara katılacak adaylar açıklanacaktır. Mülakatlar Ankara’da yapılacaktır. Olumlu ya da olumsuz, tüm adaylara e-posta ile dönüş yapılmaktadır.
  • Mülakatları takiben, programa katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
  • Adaylar programa seçildikten sonra, kendilerinden sağlık durumu geçmişi, muayene belgesi ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli bir pasaport istenecektir.