” wear , dress , put on ” arasındaki farklar


Bazı öğrenciler bu üç fiilin kullanımı birbirine çok karıştırmaktadırlar. “ dress “ ve “ put on “ çok benzerdir fakat ilki bir nesne almadan, ikincisi ise bir nesne alarak kullanılır.wear

Dress: bir nesne almaz
She always dresses in dark colours.

Put on : bir nesne alır.

You put clothes on: She put on a pair of jeans and a T-shirt.
Unutmayın ki yukarıda ki örnekler de bu iki kelime kesinlikle birbiri yerine kullanılmaz.

*She always puts on in dark colours.
*She dressed a pair of…
Diğer taraftan “ wear “ fiili geçişli bir fiildir ve bir nesne ile kullanılması gerekir

You wear clothes, shoes, jewelry… on your body, but before that, you had to put those clothes, shoes or jewelry on you.
Unutmayın : “ carry “ bu nesneler ile kullanılır; an umbrella, a stick or a bag.

Wear, put on and dress

Kıyafetlerle ilgili fiiller:

  • Take off is the opposite of put on.
  • Try on. You try clothes on to see if they look good on you.
  • Fit. If something fits you it’s just the right size for you.
  • Suit. If something suits you, it looks good on you or rather it makes you look nice.

Try this jacket on, I think blue suits you. Oh, no, take it off, it doesn’t fit you: it’s too small!

Deyimler

  • If you wear your heart on your sleeve, Hislerinizi, düşüncelerinizi başkasına belli etmek anlamındadır.  “You have to play it cool with a girl like her; you mustn’t wear your heart on your sleeve.
  • To be dressed to the nines anlamı pahalı ve moda kıyafetler giymek demektir.  He was dressed to the nines in a black Dolce & Gabbana suit.
  • If someone is dressed to kill, demek kişinin oldukça çarpıcı kıyafetler giymesi demektir.  She  was dressed to kill in a low top, short skirt and leather boots.

Bir cevap yazın