verb to be ( am / is / are ) | İngilizce Kulübü

verb to be ( am / is / are )
Verb to be

Olmak” fiili şeklinde Türkçe’ye çevrilebilen to be fiili “am / is / are” ‘dan oluşmaktadır. İngilizce dili’nin temellerinden biridir. Bu temelin en iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.
Bu temelle ilişkili biçok ana konu bulunmaktadır.Durum belirten, olay bildirmeyen yapıdır. Am/is/are, durum cümlesi anlamına gelir.
Affirmative form Question Form Negative Form Negative Question Form
I am ready Am I ready? I am not ready. Am I not/Aren’t I ready?
You are ready. Are you ready? You aren’t ready. Aren’t you ready?
He is ready. Is he ready? He isn’t ready. Isn’t he ready?
She is ready. Is she ready? She isn’t ready. Isn’t she ready?
It is ready Is it ready? It isn’t ready. Isn’t it ready?
We are ready. Are we ready? We aren’t ready. Aren’t we ready?
You are ready. Are you ready? You aren’t ready Aren’t you ready?
They are ready. Arc they ready? They aren’t ready. Aren’t they ready?

Bu yapıyı şu şekilde oluşturabiliriz:
Subject(özne) + am/is/are + object (nesne- herdaim bulunmak zorunda değil) + place (yer: bulunuyorsa koyarız) + time expression (zaman ifadesi: bulunuyorsa ekleriz)

I – ben – am
You – sen – are
He – O (erkekler için) – is
She – O (kızlar için) – is
It – O (nesneler, hayvanlar için) – is
We – Biz – are
You – Siz – are
They – Onlar – are

Eğer bize verilmiş olan cümlenin içerisinde fiil sözkonusu değil ise, verilmiş olan özneden sonra gelen yapıyı öğrenmiş olduk. Bu aşamadan sonra cümleleri kurma noktasına geldik.

Örneğin: Bu sene Mersin oldukça sıcak.

Subject: “Mersin” (sıcak kelimesine kim ve ne sorularını sorduğumuzda özne’yi buluruz)

Hemen ardından “to be” fiili gelir. Mersin tekil yani (it) olduğundan “is” gelir.

Object: (nesne) “oldukça sıcak” yani quite hot.

Time expression: (zaman ifadesi) “this year”

Tam bir bütün olarak cümlemizi yazacak olursak:

Mersin is quite hot this year.

Gördüğümüz gibi am/is/are yapısını ve ingilizcedeki temel cümle yapısını bilerek cümleyi rahatlıkla kurmuş olduk. Elimize basit bir sözlük alarak anlamını bilmediğimiz sözlüklerin anlamlarını bulup cümlelerimizi rahatlıkla kurabiliriz.

Örnek: Bu oğlan okulumuzun en iyisi.

Subject: Bu oğlan- “that boy”
Hemen ardından to be fiili gelir. “That boy” tekil bir sözcük olduğundan “is” kullanırız.
Object: okulumuzun en iyisi- “our school’s best”

That boy is our school’s best.

 

Alıştırmalar (konu ile ilgili alıştırmalara bakınız.)

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-be-present.php

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentSimpleToBe1A.html

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/be3.htm

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2813

http://www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Print_All.pdf