used to – eskiden olan alışkanlıklar


Geçmişte alışkanlık olarak yapılan olayları ifade ederken kullanılır.

 Example;

I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken hergün koşardım.)

Bu cümleyi söyleyen kişi gizli olarak şu anda koşmadığını da ifade etmektedir. Ayrıca genelde “used to” yapısı “but ile geçiş yapar.

I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

Did you use to run? (Koşarmıydın?)

“Used to” yapısının olumlu ve sorusunda görüldüğü gibi “did” yardımcı fiilinden faydalanılır. Yardımcı fiil devreye girdiğinden “use” şeklinde birinci hale döner.(Simple Past Tense’ nin özelliklerinden hatırlayınız.) Gerçi bu tartışma konusudur. “used to” modal olduğu için direk “not” alabilir diyenler de vardır ve bu kullanım informal olarak kullanılmaktadır. Ama gramer olarak “used not to” kullanımı yanlıştır.“Used to” yapısının soru ve olumsuzunda doğru kullanım yukarıdaki gibidir.EXAMPLES

She used to gamble, but now she dosen’t. (O kumar oynardı ama şimdi oynamaz.)

Did you use to play football. (Futbol oynar mıydın?)

My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen.

(Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.)

Questions:

used to,  didn’t use to, did …. use to

  1. David Beckham……………………..  play for Manchester United.
  2. We………………..        have a computer, but we do now.
  3. ……….       (they)    …………      work together?
  4. That restaurant…………………..  be a clothes shop.
  5. She………………………   like him, but now they’re married.
  6. Where…………………….   (you) go to school?
  7. There……………………..  be a police station here.
  8. I…………………….     like vegetables, but I do now.