TAQ QUESTIONS

“Taq Question” dediğimiz yapılar, aslında günlük hayatta bilmeden de olsa çok sık kullandığımız yapılardır. Bu yapılarda düz cümleyi hemen kolaylıkla soru haline getirerek, karşımızdaki kişinin de sizi desteklemesini veya sizin görüşünüze katılıp katılmadığını sorarsınız. 

Türkçe’ de “değil mi / tamam mı” gibi ifadelerin yerine geçer. Bu kullanım İngilizce’de çok yaygındır.

Cümle sonunda, cümlenin yardımcı fiilini ve öznesini kullanarak yaparız.

Ancak önemli nokta; cümle olumlu ise taq question olumsuz, cümle olumsuz ise taq question olumlu olur. Yani tersi olur. Gelin şimdi örnekleri beraber inceleyelim:

Kullanım şekli :

 • olumlu cümle → question tag olmsuz olur→ You are Tom, aren’t you?
 • olumsuz cümle→ question tag olumlu olur → He isn’t Joe, is he?

Diğer örnek cümleler:

 • You‘ve got a car, haven’t you?

İstisna kullanımlar:

( Bu cümlelerde yardımcı fiil gizli durumdadır ve olumlu cümlelerin içinde yer almaz, taq question yapmak için “don’t , doesn’t , didn’t ” yardımcı fiillerine ihtiyacınız olacak.smile

 • They play football on Sundays, don’t they?
 • She plays football on Sundays, doesn’t she?
 • They played football on Sundays, didn’t they?

have got / has got kullanımı:

 • We have a car, haven’t we?  British English’te kullanılır. 
 • We have a car, don’t we? American English’te “have * don’t ” olur. 

Emir cümleleri kullanımı: will / would kullanılır.

 • Open the window, will you?
 • Open the window, would you?
 • Don’t open your books, will you?

Emir cümlelerini kibarlaştırmak için won’t kullanırız.

 • Open the window, won’t you?

Let’s ile başlayan cümlelerde ise shall kullanırız.

 • Let’s take the next bus, shall we?

I am kullanımı :

I am right, aren’t I? aren’t I (not amn’t I)

 ancak

I am not rich, am I? kullanabiliriz.

(+) olumlu yapılar (-) negative tag
özne yrd fiil asıl fiil yrd fiil not cümlenin öznesi
You are coming, are n’t you?
We have finished, have n’t we?
You do like coffee, do n’t you?
You like coffee, do n’t you?
They will help, wo n’t they?
I can come, can ‘t I?
We must go, must n’t we?
He should try harder, should n’t he?
You are English, are n’t you?
John was there, was n’t he?

 

(-)olumsuz yapılar (+) positive tag
özne yrd fiil asıl fiil yrd fiil cümlenin öznesi
It is n’t raining, is it?
We have never seen that, have we?
You do n’t like coffee, do you?
They will not help, will they?
They wo n’t report us, will they?
I can never do it right, can I?
We must n’t tell her, must we?
He should n’t drive so fast, should he?
You wo n’t be late, will you?
You are n’t English, are you?
John was not there, was he?

 

tag question cevaplar
Snow is white, isn’t it? Yes (it is).
Snow isn’t white, is it? Yes it is!
Snow is black, isn’t it? No it isn’t!
Snow isn’t black, is it? No (it isn’t)

Örnek cümleler:

 • But you don’t really love her, do you?
 • This’ll work, won’t it?
 • Oh you think so, do you?
 • Well, I couldn’t help it, could I?
 • But you’ll tell me if she calls, won’t you?
 • We’d never have known, would we?
 • Oh you do, do you?
 • The weather’s bad, isn’t it?
 • You won’t be late, will you?
 • Nobody knows, do they?
 • You never come on time, do you?
 • You couldn’t help me, could you?
 • You think you’re clever, do you?
 • So you don’t think I can do it, don’t you? (British English)
 • Shut up, will you!
 • She can hardly love him after all that, can she?
 • Nothing will happen, will it?

 

Alıştırmalar: 

1. Paul is a good singer, ____________________ ?

2. Beto and Susan are in New York, ____________________ ?

3. You love this picture, ____________________ ?

4. We know your parents, ____________________ ?

5. Jimmy doesn’t speak Italian, ____________________ ?

6. Beth wasn’t happy yesterday, ____________________ ?

7. The boys are playing football, ____________________ ?

8. Karin isn’t ready to move, ____________________ ?

9. There is enough food here, ____________________ ?

10. Let’s start our homework, ____________________ ?

11. Your brother has been away for a long time, ____________________ ?

12. The scientists left for Rome yesterday, ____________________ ?

13. I’m afraid Paul is a little confused, ____________________ ?

14. This work could be done in ten minutes, ____________________ ?

15. One should never harm any kind of people, ____________________ ?

16. Nobody called for me while I was out, ____________________ ?

17. Let’s not give them a second chance, ____________________ ?

18. Beth might not come tomorrow, ____________________ ?

19. Patricia, don’t close all the windows, ____________________ ?

20. There is some good news for the Gaviollis, ____________________ ?

21. She’s left for Saint Paul, ____________________ ?

22. Charles can’t speak Russian, ____________________ ?

23. Ingrid’s gone to the movies, ____________________ ?

24. One must work to ear one’s living, ____________________ ?

25. Come here, ____________________ ?

26. I am late, ____________________ ?

27. Don’t close your book, ____________________ ?

28. She won’t arrive late, ____________________ ?

29. Let’s take a walk, ____________________ ?

30. The girls hasn’t called yet, ____________________ ?

Exercises :

Taq questions exercises 1 >>>

Taq questions exercises 2 >>>

Taq questions exercises 3 >>>

Taq questions exercises 4 >>>

Bir cevap yazın