Stratejik Ortaklıklar Projeleri

2017 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje başvurularının değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 759 adet proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde;

– KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar kapsamında, Başkanlığımızca kabul edilen 65 projede 79 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (Ek-1).

– KA201 İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 10 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-2), 10 adet proje başvurusu yedek olarak belirlenmiştir (Ek-3).

– KA201 Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 10 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-4), 3 adet proje başvurusu yedek olarak belirlenmiştir (Ek-5).

Ayrıca, diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde bu ülkelerin ulusal ajansları tarafından kabul edilen 232 projede 242 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmış olup bu okullar da Ek-1’de yer almaktadır.

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EK-1: 2017 yılı KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)

EK-2: 2017 yılı KA201 İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)

EK-3: 2017 yılı KA201 İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)

EK-4: 2017 Yılı KA201 Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)

EK-5: 2017 Yılı KA201 Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)

Hibe Tahsis Edilen Projelerin Harcamalarına ilişkin Duyuru

Bir cevap yazın