SIMPLE PRESENT TENSE | İngilizce Kulübü

SIMPLE PRESENT TENSE

Simple Present Tense ( Geniş Zaman), belli bir rutin halinde yani en genel ve basit anlamıyla her gün veya belli aralıklarla yaptığımız düzenli işler için kullanılır.
      Her sabah kalkıp işe, okula gittiğimiz, işten okuldan geldiğimiz ya da haftada bir sinemaya gittiğimiz gibi..Benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. Önemli olan bu zamanın hangi mantıkla kullanıldığıdır.
simplepresentusual

OLUMLU YAPI / AFFIRMATIVE

Bu zamanda fiilin yalın halini kullanırız. Yani sözlüğe baktığımızda ‘‘to” ile başlayan fiiler görürüz. ”to come , to do, to go ” gibi. Önceki çalışmalarda bahsettiğim gibi ”to’‘ atılır ve elimizde en yalın haliyle fiilimiz kalır. Sonrasında ise fiile herhangi bir ek getirmeden öznelere göre çekimleriz. Buraya kadar herşey normal. Ancak ”He, She , it ” öznelerinde ise fiile ” s ” takısı gelir.
simple presentolumlu

Tabloya baktığımızda 3.tekil şahıs olan ” He, She,It‘  öznelerinde fiile ”s” takısı gelmiştir. Geriye kalan öznelerde ise fiil aynen yazılmıştır. Bir farklılık yoktur. Olumlu yapıda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta budur arkadaşlar.

Şimdi birkaç örneğe göz atalım:

I like tea. ( Ben çayı severim. )

You go to school every morning. ( Sen her sabah okula gidersin. )

Ahmet ( He)  drinks coffee in the afternoon. ( O öğleden sonraları kahve içer. )

Sibel ( She )  makes up on special days. ( O özel günlerde makyaj yapar. )

Tekir ( It )  likes sleeping on the couch. ( O kanepede uyumayı sever. )

We go on a holiday every summer. ( Biz her yaz tatile gideriz. )

They live in Istanbul. ( Onlar Istanbul’da yaşar ( yaşıyor ) ).

OLUMSUZ YAPI / NEGATIVE

Olumsuz yapıda ise yardımcı fiil olan ”do / does ”  ” not” eki alarak ”don’t ” ve ”doesn’t” şeklinde yazılır. Dikkat edelim ”do ve does” yardımcı fiildir, asıl fiil değildir. Türkçe’de yardımcı fiil gibi bir kavram olmadığı için bu nokta anlaşılması güç olabiliyor. Ama birazcık dikkatle üstesinden gelinebilmektedir. Ve eminim ki bu önemli nokta dikkatinizi çekecektir.
simple presen olumsuz

Dikkat ettiyseniz, olumsuz cümle yapılırken ”I, You, We, They ” öznelerinde ” don’t ”, ” He, She, It ” öznelerinde ise ”doesn’t ” gelmiştir. Önceki tabloda fiile gelen ”s ” takısı bu sefer yazılmamıştır. Demek ki olumsuz cümlelerde ‘He, She, It ” öznelerinde ”s ” takısı gelmemektedir.

Örneklere bir göz atalım:

I don’t  like tea. ( Ben  çay sevmem. )

You don’t go to school every morning. ( Sen  her sabah okula gitmezsin. )

Ahmet  ( He) doesn’t drink coffee in the afternoon. ( O öğleden sonraları kahve içmez. )

Sibel  ( She ) doesn’t make up on special days. ( O  özel günlerde makyaj yapmaz. )

Tekir  ( It ) doesn’t like sleeping on the couch. ( O  kanepede uyumayı sevmez. )

We don’t go on a holiday every summer. ( Biz  her yaz tatile gitmeyiz. )

They don’t live in Istanbul. ( Onlar Istanbul’da yaşamaz. ( yaşamıyor ) )

Örneklerde görüldüğü gibi olumsuz cümlelerde ” I, You, We, They ” öznelerinde ”don’t ” ,  ”He, She, It ” öznelerinde ise ”doesn’t ” yazılmış, ardından da fiil yalın halde gelmiştir. 3. tekil şahısta fiile gelen ‘s ” takısı düşmüştür. Lütfen bu noktaya dikkat edelim.

SORU YAPISI / INTERROGATIVE

Soru yapısında yani soru cümlelerinde ise yardımcı fiillerimiz olan ”do / does ” cümle başına gelir. Yani özne ile yer değiştirir. 3. tekil şahısta fiile ”s takısı burda da  gelmez.

simple presenr soru
     Sizin de gördüğünüz gibi soru cümlelerinde ” I, You, We, They ” öznelerinde cümle başına ” Do ” , ”He, She, It ” öznelerinde ise ” Does ” gelmiştir.
Özne 2. öğe konumuna geçmiştir. Ve yine 3. tekil şahıs olan ”He, She, It ” öznelerinde olumlu cümlede gelen ” s ” takısı gelmemiştir. Öyleyse buradan işinizi kolaylaştıracak bir kural çıkaralım arkadaşlar .3. tekil şahıs ”He, She, It ” öznelerinde sadece ve sadece olumlu cümlede fiile ”s ” takısı gelir. Diğer olumsuz ve soru cümlelerinde ise ” s ” takısı gelmez.

Yani kafa karıştıran ”s ” takısı sadece fiile olumlu cümlede eklenmektedir. Hepsi bu kadardır. Dediğim gibi biraz dikkat herşeyi çözecektir.
Do I  like tea ? ( Ben çay sever miyim?  )
Do you go to school every morning. ? ( Sen  her sabah okula gider misin?  )
Does Tom ( He )  drink coffee in the afternoon ? ( O öğleden sonraları kahve içer mi ?)

Does Sibel ( She )  make up on special days ? ( O özel günlerde makyaj yapar mı? )

Does Tekir ( It ) like sleeping on the couch ? ( O  kanepede uyumayı sever mi ? )

Do we go on a holiday every summer ?  ( Biz her yaz tatile gider miyiz ? )

Do they live in Istanbul ? ( Onlar Istanbul’da yaşar mı ( yaşıyorlar mı?  ) )

CEVAP YAPISI / ANSWER FORM

Cevaplarda ise önceki konularda bahsettğim gibi soru cümlesinin başındaki kelime ile özne yer değiştirilerek cevap veririz. Tabi ki ”Yes ” ve ” No ”ile birlikte.

 simple present cevap
 ALIŞTIRMALAR:
Write DON’T, DOESN’T, ISN’T, AREN’T or AM NOT in the blank space in each sentence:
a. He isn’t listening to the radio right now.
b. He doesn’t listen to the radio every evening.
c. We …………………. watching a television program now.
d. We …………………. watch television every day.
e. They …………………. study their lessons after class.
f. They …………………. studying their lessons right now.
g. It ………………….. raining very hard right at the moment.
h. It ……………………rain very much during the summer.
i. Mr. Johnson ………………… eating his lunch now.
j. Mr. Johnson ………………… always eat at that place.
k. I ……………………. see any students in that room.
l. I ……………………. hear anyone in the hall now.

Doğru olanı yuvarlak içine alınız:
1. Look! Thomas is bringing / brings his little sister to class.
2. My older sister is often listening / often listens to pop music.
3. We are writing / write an exercise now.
4. Mmmm! Mum is making / makes a cake.
5. Our teacher is giving / gives us a test every month.
6. Listen! Dad is reading / reads a story to Ricky.
7. Mr. Michael usually is growing / grows roses in his garden.
8. They are building / build a new house on the hill now.
9. Maria is drinking / drinks milk every morning.
10. Look! Nick is running / runs down the hill.

Present-Simple

EXERCISES

Bir cevap yazın