PRESENT PERFECT CONTINUOUS


Present Perfect Continuous tense, Present Prefect tense ile benzer yerlerde kullanıldığı gibi bazı durumlarda anlam olarak çok farklı durumları da ifade edebilir.

presentperfectcontinuous

Cümle yapısı:

have/has+been+Ving” dir.

 

Present Perfect Continuous tense temel olarak geçmişte başlamış ve konuşulan anda devam etmekte olan eylemleri ifade eder. Bu gibi durumlar aynı zamanda Present Prefect tense ile de ifade edilirler.

Anlamları aynı olan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz:

They have been living in İstanbul for two years. (Present Perfect Continuous)

They have lived in Istanbul for two years. (Present Prefect)

(İki yıldan beri İstanbul’da yaşıyorlar)

Her iki tense’de de zaman ifadesi kullanılmayabilir. Fakat zamanı kaldırırsak Present Prefect tense ile ifade edilen cümledeki eylemin sona ermiş olduğu anlaşılır.

Aşağıdaki iki cümleyi inceleyiniz:

I have been eating dinner. – Akşam yemeğini yiyorum. (Halen yemek yemekteyim)

I have eaten dinner. – Akşam yemeğini yedim. (Eylem sona erdi)

Önemli not:

Normal olarak Continuous tense’lerde kullanılmayan fiiller (want, like, know, vb.) Present Perfect Continuous tense’de de kullanılmaz.

Since ve for  ‘un kullanımı:

Present Perfect Continuous tense ile birlikte sıklıkla “since” ve “for” (-den beri) kullanılır.

“Since”; bir başlangıç zamanını ifade etmek için kullanılır.

Örnek:

The children have been watching tv since two o’clock.

Çocuklar saat ikiden beri tv seyrediyorlar. (Çocuklar tv seyretmeye saat 2’de başlamışlar)

 

“for”; ise aradan geçen süreyi ifade etmek için kullanılır.

Örnek:

The children have been watching tv for three hours.

Çocuklar 3 saatten beri tv seyrediyorlar. (Çocukların tv seyretmeye başlamasından itibaren 3 saat geçmiş)

Present Perfect Continuous Örnek cümleler:

They have been swiming since twelve o’clock. (Saat 12’den beri yüzüyorlar)

Ali, wake up. You have been sleeping for 8 hours. (Ali, uyan. Sekiz saatten beri uyuyorsun)

He has been talking on the phone for thirty minutes. (Yarım saatten beri telefonda konuşuyor)

I have been studying since 8:00 o’clock. (Saat 8’den beri ders çalışıyorum)

My father has been working for the same company for seven years. (Babam aynı işyerinde 7 yildan beri çalışıyor)

Olumlu Şekli
(Affirmative Form)
I have Özne + have/has + been + Fiil + ingbeen playing in the water.
He / She / It has
We / You / They have

Olumsuz Şekli
(Negative Form)
I haven’t Özne + haven’t/hasn’t + been + fiil + ingbeen obeying the rules.
He / She / It hasn’t
We / You / They haven’t

Soru Şekli
(Interragative Form)
Have I Have/Has + özne + been + fiil + ingbeen living here for a long time?
Has He / She / It
Have We / You / They

EXERCISES