PAST CONTINUOUS TENSE

İNGİLİZCE’DE ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ

Geçmişte belirli bir zaman aralığında devam eden eylemleri ifade ederken bu tense kullanılır. Formül olarak “be + Ving”  yani “was,were + Ving”kullanılır fakat “be” past tense olduğu için “was-were” olarak alınır. Kullanıldığı yerlere geçmeden önce cümle kalıplarını görelim :

pastcontinuous

Özne + was/were/ + esas fiil + -ing

Olumlu :

I was reading . Okuyordum.

He was reading. Okuyordu.

They were reading. Okuyorlardı.

Olumsuz :

I was not reading. Okumuyordum.

He was not reading. O okumuyordu.

They were not reading. Onlar okumuyorlardı. 

Soru :

Was he reading? O Okuyor muydu?

Were you reading? Sen okuyor muydun?

Were they reading?, etc. Onlar okuyor muydular?

pastcontinuous

Kullanıldığı yerler :

Geçmişte aynı anda devam eden iki farklı eylem bu tense ile ifade edilir:

I was reading a book while you were sleeping. Sen uyu(yor)ken ben kitap okuyordum.

(Kitap okuma ve uyuma eylemi aynı anda devam eden farklı iki eylem)

Geçmişte devam eden, başlangıcı ve bitimi belli olan eylemleri ifade ederken bu tense kullanılır:

I was watching TV at ten and twelve o’clock yesterday evening. Dün akşam saat on ile on iki arasında TV seyrediyordum.

“Geçmişte derece derece gelişen eylemler bu tense ile ifade edilir :”

It was getting colder and colder. Hava gittikçe soğuyordu.

TO PLAY, PAST CONTINUOUS TENSE KULLANIMI
Affirmative Negative Interrogative
I was playing I was not playing Was I playing?
You were playing You were not playing Were you playing?
He was playing He wasn’t playing Was he playing?
We were playing We weren’t playing Were we playing?
They were playing They weren’t playing Were they playing?

Örnek Cümleler:

 • I was watching TV when she called. (O aradığında televizyon seyrediyordum.)
 • When the phone rang, she was writing a letter. (Telefon çaldığında mektup yazıyordu.)
 • While we were having a picnic, it started to rain. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)
 • Sally was working when Joe had the car accident. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)
 • While John was sleeping last night, someone stole his car. (Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)

Past Continuous Tense Zaman İfadeleri

Past Continuous Tense geçmişi anlatan bir zaman olduğu için Simple Past Tense ( –di li geçmiş zaman ) ile birlikte sıklıkla kullanılan ‘’ yesterday, ago, last’’ gibi zaman ifadeleri bu zamanda da kullanılabilir.

Yesterday: Dün

Last week / month / year : Geçen hafta / ay / yıl

Two days / three years / a month ago : 2 gün / 3 yıl / 1 ay önce

In 2002 : 2002’de

In the past : geçmişte

EXERCISES

Fill in the blanks with a correct form of PAST CONTINUOUS:

 1. Alice hurt herself while she ……………………………………………. (skate).
 2. I met my neighbor while I ………………………………………. (walk) home from work.
 3. Sally saw a friend while she …………………………….. (ride) her bicycle along Park St.
 4. Peter fell asleep while he …………………………………… (study).
 5. Bob stepped on Jane’s feet while they ………………………………….. (dance) together.
 6. I cut myself while I ……………………………………. (shave).
 7. and Mrs. Brown burned themselves while they …………………………… (bake) cookies.
 8. Tommy had a nightmare while he …………………………….. (sleep) at a friend’s house.

 

Fill in the blanks with a correct form, the PAST SIMPLE or the PAST CONTINUOUS:    

 1. He ………………………………….. (talk) with Mary, when Mrs. Smith came in.
 2. They ………………………………… (study) two hours last night.
 3. Jane …………………………………. (sleep) when the telephone rang.
 4. As I …………………………………. (walk) to the lab, I met my friend.
 5. We ………………………………….. (watch) TV last night.
 6. The customer ………………………… (pay) his cheque when he dropped his credit card.
 7. The barber …………………………………. (cut) my hair yesterday.
 8. She ………………………………. (dance) when she hurt her ankle.
 9. It …………………………………. (rain) hard when I got up.
 10. It …………………………………. (rain) hard last night.

 

Bir cevap yazın