Olumlu hisler duygular 100 İngilizce kelime | İngilizce Kulübü

Olumlu hisler duygular 100 İngilizce kelime


Hisleri ve duyguları anlatan yüzlerce kelime var…

mood, emotion, feelings, passion, frame of mind, heart, sensation, reaction, temper, inner self, sense (of sth.), sentiment, perception, impression, sentience, sensibility, affection, experience, endurance, suffering, pleasure.

Aşağıda sizler için kategorilere ayrılmış güzel bir liste hazırladık. Yeni kelimeleri buradan bulabilirsiniz.

Synonyms for Positive feelings
happy mutlu
bland mülayim
blissful keyifli
calm sakin
capricious kaprisli
cheerful neşeli
confident kendine güvenen
content içerik
convinced ikna olmuş
dazed sersemlemiş
delighted memnun olmak
delightful hoş
ecstatic mest olmus
elated mutlu
enchanted büyülü
epicurean zevk sahibi
excessive aşırı
fain mecburen
fanciful hayali
formidable müthiş
funny komik
glad memnun
glorious şanlı
gratified memnun
hilarious neşeli
hopeful umutlu
humorous nükteli, komik
joyful neşeli
jubilant sevinçli
love struck Aşk çarpması
lunatic çılgın
overwhelmed boğulmuş
pleased memnun
sanguine iyimser
satisfied memnun
satisfied memnun
sensuous duyumsal
solemn ağırbaşlı
splendid görkemli
sprightly neşeli
spruce ladin
sybaritic eğlence ve lüks merakı
thrilled heyecan
voluptuous şehvetli
wry çarpık
zestful zevkli
mischievous yaramaz
impish afacan
naughty yaramaz
playful şakacı
prankish muzip
roguish çapkın
whimsical kaprisli
careful dikkatli
attentive özenli
fastidious titiz
heedful dikkatli
mindful dikkatli
observant itaatkâr
persnickety persnickety
vigilant uyanık
wary dikkatli
foolish aptalca
absurd saçma
asinine eşekçe
certifiable zırdeli
comical komik
cracked çatlamış
crazy çılgın
dizzy sersemlemiş
droll komik
dotty sapık
farcical saçma
fatuous saçma
gaga bunak
giddy sersem
insane deli
jocose şakacı
lightheaded sersemlemiş
ludicrous gülünç
mad deli
mentally deranged Zihinsel olarak karışık
nonsensical saçma
not all there hepsi orada değil
nuts Fındık
out of one’s mind aklından
preposterous mantıksız
ridiculous gülünç
risible gülme
screwy garip
silly saçma
troubled sıkıntılı
vertiginous baş döndürücü
wild vahşi
woozy sersemSynonyms for Positive Events
amazing şaşırtıcı
astonishing şaşırtıcı
astounding şaşırtıcı
awesome müthiş
breathtaking nefes kesen
extraordinary olağanüstü
fabulous harika
fantastic fantastik
improbable olanakdışı
incredible inanılmaz
marvelous harika
overwhelming ezici
phenomenal olağanüstü
remarkable dikkat çekici
spectacular muhteşem
splendid görkemli
staggering sarsıcı
startling şaşırtıcı
wonderful olağanüstü
unbelievable Inanılmaz
unforeseen beklenmedik
unthinkable düşünülemez
unimaginable düşünülemez
unanticipated beklenmeyen
unexpected beklenmedik
unpredicted öngörülemeyen
beautiful güzel
aesthetic estetik
appealing çekici
attractive çekici
awesome müthiş
blooming çiçeklenme
bonny sağlıklı
comely alımlı
cute sevimli
dazzling göz kamaştırıcı
dishy dishy
drawing attention dikkat çekmek
elegant zarif
exquisite nefis
fine ince
glorious şanlı
good-looking iyi görünümlü
gorgeous muhteşem
graceful zarif
handsome yakışıklı
lovely güzel
magnificent muhteşem
marvelous harika
nice Güzel
picturesque resmedilmeye değer
pleasing hoş
pretty güzel
pulchritudinous güzel
ravishing büyüleyici
scenic manzara
shapely düzgün
sparkling köpüklü
splendid görkemli
statuesque heykel gibi
stunning çarpıcı
wonderful olağanüstü
audacious cüretli
awesome müthiş
beauty güzellik
brilliant parlak
charming büyüleyici
enchanting büyüleyici
extraordinary olağanüstü
exuberant coşkun
fabulous harika
fanciful hayali
fantastic fantastik
fascinating büyüleyici
imaginative yaratıcı
impressive etkileyici
incredible inanılmaz
ingenious hünerli
irresistible dayanılmaz
keen keskin
lavish savurgan
lovely güzel
lush bereketli
luxuriant bereketli
outstanding ödenmemiş
prodigal savurgan
profuse bol
riotous sefih
smart akıllı
splendid görkemli
terrific müthiş
very good çok iyi