Non Progressive Verbs | İngilizce Kulübü

Non Progressive Verbs

Non progressive Verbs , Non action , Non Continuous Verbs , “ing” takısı almayan Fiiller

İngilizcede “ing” takısı almayan fiiller genel olarak durum, duygu, istek, sahiplik ve düşünce ifade ederler. Bu non-actionfiiller hareketlilik (oturmak, kalkmak, koşmak, uyumak, çay içmek, yemek yemek gibi) içermezler.

Aşağıdaki fiiller ” ing ” takısı almayan fiiller olarak adlandırılır. 

The senses Emotional  Mental Possession Existence
feel*
hear
see*
smell*
taste*
know
amaze
appreciate
astonish
care*
dislike
envy
fear
hate
like
love
mind
need
please
prefer
surprise
want*
believe
desire
doubt*
feel*
forget*
imagine*
know
mean*
realize
recognize
remember*
suppose
think*
understand
want*
belong
have*
own
possess
appear*
be*
consist of
contain
cost*
exist
include*
look*
matter
owe
resemble
seem
sound
weigh*

nonaction

Aşağıda doğru ve yanlış kullanımı inceleyiniz. Örneklerde de göreceğiniz üzre bu fiiller “ing” takısı almazlar yani hiç bir cümleyi Continuous tense kalıbı ile kullanamazsınız, ancak yine de cümle anlamı şimdiki zaman şeklinde olabilir.

I want a coffee. not I am wanting a coffee.
I don’t believe you are right. not I am not believing you are right.
Does this pen belong to you? not Is this pen belonging to you?
It seemed wrong. not It was seeming wrong.
I don’t hear anything. not I am not hearing anything.

can + see/hear genelde bu fiiller can ile kullanılır:

  • I can see someone in the distance. not I am seeing someone in the distance.
  • I can’t hear you very well. not I am not hearing you very well.

Bir cevap yazın