MESLEKİ YABANCI DİL ANKET


Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/ Kurumlarında Okutulan Mesleki Yabancı Dil Dersinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi için Öğretmen ve Öğrenci Anket Formu yayınlanmıştır.

Bu derse giren öğretmen ve öğrencilerimizin görüşlerini ve tecrübelerini bu anket ile iletmeleri istenmektedir. İlerleyen süreçte dersin daha çok amacına ulaşması için bu dersi alan öğrencilerimizin ve ders veren öğretmenlerimizin bu kısa anketi doldurması önemlidir.

öğretmen öğrenci

 

Bir cevap yazın