MAY

MAY

   “May” şu andaki ya da gelecekteki olabilirliği ya da kibar bir şekilde izin istemeyi ifade etmek için kullanılır. İzin isteme konusunda can ‘ den daha resmidir. Dolayısıyla kurallı İngilizcede ve yazı dilinde izin “MAY” ile anlatılır. Might ile arasında anlam açısından çok fazla bir fark yoktur. Örneğin:

It may rain tomorrow” cümlesi ile;

It might rain tomorrow” cümlesi aynı anlama sahiptir.

Negative şekilleri “may not” ve “might not” şeklinde yapılır ve istenen izni reddetmek yani ‘ hayır ‘ anlamına gelir. May ve might, not ile birleşmezler, ayrı yazılırlar.

Bu modal’da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri “maybe” ile “may be” nin karıştırılmamasıdır. Maybe (birleşik yazılan ) bir edattır ve “ belki ” anlamına gelir.

Maybe it will rain tomorrow’ cümlesinde olduğu gibi.

Fakat “may be” (ayrı yazılan) ise yardımcı fiil olan “may” ile esas fiil olan be ‘nin yanyana gelmesidir.

“Olga may be ill” cümlesinde olduğu gibi.

Diğer bir husus ise, kibarca bir şey isterken özne ‘I ‘dır, kesinlikle ‘you ‘olmaz. Örneğin:

CORRECT : May I please open the door ?

INCORRECT : May you please open the door ?

“MAY” ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan sonra şimdide aşağıda bu modal ile ilgili örnekleri görelim:

1- Permission (present or future) (İzin isteme):

– You may turn on the radio if you want to.

— İsterseniz radyoyu açabilirsiniz.

– May I sit next to you?

— Yanınıza oturabilir miyim?

2- Doubt and possibility (Şüphe ya da ihtimal):

– I may get a good mark in the English exam, but I am not sure.

— İngilizce sınavından iyi not alabilirim, fakat emin değilim.

– The road is wet. Our car may slip.

— Yol ıslak, arabamız kayabilir.

3- Purpose(Amaç):

– I buy a ticket for the theatre beforehand so that I may sit near the stage.

— Sahneye yakın oturabileyim diye bileti önceden alırım.

4- Expresses past possibility and a little present possibility with

“may have + past participle” (Geçmişdeki ihtimal):

A-You may have forgotten to lock the door

(=It is possible that you have forgotten to lock the door.)

— Kapıyı kilitlemeyi unutmuş olabilirsin.

B- Your father may have seen you smoking just now

(=It is possible that your father has seen you smoking just now.)

—Az önce baban senin sigara içtiğini görmüş olabilir.

C- They may have moved to another house YESTERDAY

(=It is possible that they moved to another house yesterday.)

— Onlar dün başka bir eve taşınmış olabilirler.

D- They may have bought a house last year.

— Geçen yıl bir ev satın almış olabilirler.

Örneklerde görüldüğü gibi “may have + past participle” geçmişle ilgili bir olasılık belirtir. Bu tür anlatımlarda zaman zarfı kullanılabilir (B,C,D), ya da kullanılmayabilir (A). Present perfect tense’de kesinlikle kullanılmayan yesterday, last year, vb. gibi zaman zarfları bu anlatımlarda kullanılabilir.

Modal Use Positive Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
Negative Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
You can
also use:
may
mümkün
1. Jack may be upset. I can’t really tell if he is annoyed or tired.2. Jack may have been upset. I couldn’t really tell if he was annoyed or tired.3. Jack may get upset if you don’t tell him the truth. 1. Jack may not be upset. Perhaps he is tired.2. Jack may not have been upset. Perhaps he was tired.3. Jack may not get upset, even if you tell him the truth might
may
izin verme
1. You may leave the table now that you’re finished with your dinner.2. SHIFT TO “BE ALLOWED TO”
You were allowed to leave the table after you finished your dinner.3. You may leave the table when you finish your dinner.
1. You may not leave the table. You’re not finished with your dinner yet.2. SHIFT TO “BE ALLOWED TO”
You were not allowed to leave the table because you hadn’t finished your dinner.3. You may not leave the table until you are finished with your dinner.
can
may
rica ve izin
May I borrow your eraser?May I make a phone call?Requests usually refer to the near future. NO NEGATIVE FORMS can,
might

EXERCISES