Likes – Dislikes

Likes & Dislikes (Present Simple Tense – Sevdiklerimiz Sevmediklerimiz)

İngilizcede sevdiğimiz yada sevmediğimiz şeylerden ve kişilerden bahsederken ” Like / Dislike ” kalıplarını kullanırız. “Like ve Dislike” Simple present tense ile kullanılan kalıplardır. .

Sevdiğimiz şeylerden söz ederken kullanırız.

“I love eating ice-cream.” Dondurma yemeyi severim.

“I adore sun-bathing.” Güneş banyosuna bayılırım.

“She’s mad about that new boy band.”  O yeni gruba deli olur (çok sever).

“He’s crazy about that girl.” O şu kızın delisi (çok sever.)

Eğer bir şeyi çok severseniz kullanırsınız.

“She’s fond of chocolate.” O çikolata sever.

“I like swimming very much.” Yüzmeyi çok severim.

“He really likes that new golf course.” (Bu cümlede “really” vurgulanmalıdır.) O yeni golf kursunu çok sever.

Yapmayı sevdiğiniz şeylerde kullanırsınız.

“He quite likes going to the cinema.” O sinemaya gitmeyi çok sever.

“I like cooking.” Ben yemek yapmayı severim.

Ne sevdiğiniz ne de sevmediğiniz belli olmayan cümleler

“I don’t mind doing the housework.” Ben ev işlerini pek umursamam.

Bir soruya cevap olarak sevginizi belirtmek için kullanılır.
I don’t really care either way.” Her iki şekilde de umurumda değil. 
It’s all the same to me.” Hepsi benim için aynı.

Sevmediğiniz şeylerde kullanırsınız.

“She doesn’t like cooking very much.” O yemek yapmayı çok sevmez.

“He’s not very fond of doing the gardening.” O bahçe işlerini pek sevmez.

“He’s not a great fan of football.” O sıkı bir futbol taraftarı değil. 

“Horse-riding isn’t really his thing.” Ata binme hiç onun tarzı değil. 

“I dislike wasting time.” Zamanı boşa harcamayı sevmem.

Nefret ettiğiniz şeylerde kullanırsınız.

“I don’t like sport at all.” Sporu hiç sevmem.

“He can’t stand his boss.” Onun patronuna katlanamam.

“She can’t bear cooking in a dirty kitchen.” Kirli bir mutfakta yemek yapmaya hiç dayanamaz. 

“I hate crowded supermarkets.” Kalabalık marketlerden nefret ederim. 

“He detests being late.” O geç kalmaktan nefret eder.

“She loathes celery.” O  kerevizden nefret eder.

Tekrar hatırlayalım.

Dislike is quite formal. “dislike ” resmi bir kullanımdır.

Fond of is normally used to talk about food or people. ” fond of ” genelde insanlar ve yemekler hakkında konuşurken kullanılır. 

Özet olarak

Expressing likes:

 • I like…
 • I love…
 • I adore…
 • I ‘m crazy about…
 • I’m mad about…
 • I enjoy…
 • I’m keen on…

Expressing dislikes:

 • I don’t like…
 • I dislike…
 • I hate…
 • I abhor…
 • I can’t bear…
 • I can’t stand…
 • I detest…
 • I loathe…

likes

Alıştırmalar:

A.)Write the verbs in blue in the corresponding gaps. Boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurunuz.

Get – Tidy – Do – Brush –  Make – Go – Go – Have – Meet – Eat
1. She doesn’t like  ………………………….her room everyday
2. Do you like ………………………………to bed at eleven o’clock?
3. My mother dislikes ……………………………… up at 7.
4. Does your sister hate …………………………………cold food?
5. Anne’s father loves ……………………………………to work by car.
6. I always like ……………………………………… my homework before 7 o’clock.
7. John likes …………………………………his teeth every night.
8. Your grandmother hates ………………………………… dinner for 6 people.
9. Does she like ………………………………a shower after dinner?
10. Hannah loves …………………………………….her friends once a week

B.)Order the following sentences: Aşağıdaki cümleleri sıraya koyunuz.

1. classical My likes mother to music. listening
2. his  dad  car. Ana’s washing hates 
3. travelling friend by loves My plane. father’s
4. emails. writing  I long hate
5. watching dislikes films horror She TV. on
6. in Tommy dancing the loves disco.
 
7. English. My speaking  maths loves teacher
 
8. doesn’t early.friend’s sister My like getting up 
 
9. the I getting dressed mornings. like in 
 
10.  a at bath aunt having nights. loves James’

Bir cevap yazın