KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ YABANCI DİLDEN MUAF MI? | İngilizce Kulübü

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ YABANCI DİLDEN MUAF MI?


Eğer kaynaştırma öğrenciniz varsa sene başında en çok sorulan sorulardan birisi bu. BEP öğrencileri İngilizce dersinden muaf mı? Birçok öğretmenimiz hala bu konudan habersiz öğrencilerine yazılı sınavlar uygulamaya çalışmaktadır. Bunun en net bilgisi için ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİ incelemek gerekir.

Bu yönetmeliği incelediğimizde karşımıza Yabancı Dil ile ilgili olarak şu madde çıkıyor.

MADDE 24 : g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

Gördüğünüz üzre öğrencinin İngilizce’den muaf olması için bunu istediklerini velisi tarafından okula dilekçe ile beyan edilmesi gerekir. Öğretmenlerimiz BEP ders öğretim planlarını hazırlayacaklar, bu öğrencilere ayrı olarak daha basitleştirilmiş temel dil eğitimini verecekler ancak sınav zamanı değerlendirme aşamasında eğer sorunlar yaşıyorlarsa, öğrenci velilerini yönlendirerek, velilerin okul idaresine dilekçe vermelerini isteyebilirler. Böylece hem öğrenci hem de öğretmen değerlendirme konusunda sıkıntı yaşamayacaktır.

BEP öğrencisi İngilizce dersi muafiyet dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın