2015-2016 Öğretim yılı İngilizce dersi yıl sonu zümre

2015-2016 Öğretim yılı İngilizce dersi yıl sonu zümresini kendi okulunuza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI YERİ:

TOPLANTI NO:

TOPLANTIYA KATILANLAR :

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama.

2- 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.

3-İngilizce dersinin sevdirilmesi ve başarının artırılması için alınan önlemler üzerinde görüş bildirilmesi.

4-2015-2016 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.

5- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.

6- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.

7- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.

8- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi

9- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi, yapıldı ise faydaları yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması.

10- Öğretim metot ve tekniklerinin tartışılması.

11 – Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, ar araç –gereç yetersizliğinden, süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

12- Okuldaki DynEd uygulamalarının değerlendirilmesi, sınıf kullanım oranlarının karşılaştırılması

13-Dilek ve temenniler

14- kapanış

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

 

1- …./ 06 /2016 tarihi, saat ………da İngilizce yabancı dil dersi zümre öğretmenleri okul öğretmenler odasında Müdür Yardımcısı ………. başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin hazır bulundukları görüldü.

 

2-  2015-2016 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararlar İngilizce öğretmeni ………… tarafından okundu. I. ve II. Dönem zümre toplantılarında alınan kararlara uyulduğu görüldü.

 

3-İngilizce dersinin sevdirilmesi için öğretmenlerimiz tarafından Etkileşimli Tahta kullanımına önem verilerek öğrencilere videolar izletildi.Etkileşimli tahtalarla öğrencilerin dikkatlerini derse odaklamaları daha kolay oldu. Ayrıca yapılan aktivitelerde Role-Play uygulandı, okuma parçaları dağıtıldı, günlük konuşmayla ilgili metinler verildi. Diyalog çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların öğrencileri İngilizce dersine motive ettiği gözlenerek  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında www.eba.gov.tr sitesindeki içeriklerden daha fazla faydalanılması için azami çaba gösterilmesine karar verildi.

 

4- Yapılan genel değerlendirmede, tüm zümre öğretmenleri  2015-2016 Eğitim Öğretim yılının genel olarak verimli ve başarılı geçtiği ortak kanısına vardılar. Bunda da öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımıyla dikkatlerinin ve derse daha etkin katılmalarıyla başarının daha da arttığı yönünde görüş bildirdiler.

 

2015-2016 Eğitim öğretim yılında sınıflarda basarı oranları aşağıdaki gibidir.

 

9.SINIFLAR             10.SINIFLAR               11.SINIFLAR                   12.SINIFLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Ders işlenirken uygulanan yöntem ve teknikler görüşüldü. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulandığı görüldü.

  1. a) Konular okuma, anlatım, soru – cevap ve tartışma metotları ile işlendi,
  2. b) Öğrencilere grup ve ikili çalışmalar yaptırıldı,
  3. c) Konuşmaya ve uygulamaya ağırlık verildi,
  4. d) Bir sonraki derste işlenecek konular öğrencilere önceden bildirilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlandı,
  5. e) Öğrencilerin öğrendiklerini ifade edebilmeleri için kendilerine sorular yöneltip yanlış da olsa sözünün kesilmeyip sonra düzeltmenin yapılarak kendilerine güven duygusunu kazanmalarına yardımcı olundu,
  6. f) Mümkün olduğunca öğrencilere her hafta sonu o hafta öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla öğretmen tarafından hazırlanan haftalık çalışma kağıtları ( worksheet ) dağıtıldı,

 

6-Müfredatın değerlendirilmesi yapılarak konuların öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine uygun olmadığı,İlköğretimin II. kademesinde almaları gereken temel İngilizce bilgilerinin eksik olduğu ……………. tarafından belirtildi. Gelecek yıl, yıllık planlar hazırlanırken öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

 

7-  Ortaöğretim Kurumlar yönetmeliği gereğince Tüm sınıf düzeylerinde 2 yazılı da ortak yapılmıştır. Ayrıca yeni yönetmelik gereği her öğrenciye verilecek performans ödevlerini değerlendirmek için ölçekler hazırlanmış değerlendirmeler ölçekler ile yapılmış ve bu ölçekler okul idaresine teslim edilmiştir. Sınıf performans notları da bir ölçeğe bağlanmış ve değerlendirme kriterleri öğrencilere daha önceden açıkça bildirilmiştir. Yazılı sınavları ve cevap anahtarlarınız komisyon halinde hazırlanmış, cevap anahtarı sınavdan hemen sonra sınıflarda ilan edilmiştir, böylece öğrencilerin kendilerini kontrol etmeleri sağlanmıştır. Yeni Yönetmelik kapsamında Sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde bildirilmiştir. Yazılı sınav tarihleri belirlenirken, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler göz önünde bulundurularak öğrenciyi rahatlatacak şekilde ayarlanmıştır.

 

Yazılı sınavlar: Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınav soruları boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap, verilen bir resmin adının ne olduğunu söyleme ve yazma, boş bırakılan yerleri uygun fiil veya sözcük bulup koyma şeklinde uygulanmıştır.

Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların tümünü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara

kaydırılmıştır.

 

8- Söz alan …………… konuların bitiminde verilen ödevlerin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığını söyledi. Yıllık ödevler ve performans ödevleri de zümrede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarihte verilmiş ve belirlenen tarihte toplanmış olup değerlendirildiğini ifade etti.

 

9- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliği sonucunda olumlu sonuçlar alınmıştır. Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği konularda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine girilerek gerekli takviyeler yapılmıştır. …………… okulumuz edebiyat öğretmenleri ile görüşerek öğrencilerin cümlenin öğeleri ve sözcük türleri konularında eksik olduklarını belirtmiş ve gerekli tedbirlerin alınmasını önermiştir.

 

  1. …………: “ Geçen sene okulumuza da kurulan “Etkileşimli Tahta” aktif bir şekilde kullanıldığında öngörülen ve önerilen yöntem ve teknikler daha işlevsel hale gelecektir. Henüz okulumuzda internet altyapısı bulunmamaktadır.

 

…………: “Özellikle 9.sınıflar ve dil sınıflarında oluşturulan sınıf arkasındaki duvar panolarda İngilizce dersinde hazırlanan proje ve çalışmalar sergilenmiş ve sürekli öğrenim ortamı oluşturulmuştur.” dedi.

 

………….: “Seviyesi ve içeriği uygun İngilizce filmler izletilmiş ve öğrencilerin okul kütüphanesindeki İngilizce hikaye kitaplarını okuması sağlanmış ve takibi yapılmıştır.” dedi.

 

 

  1. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin en başında telafi sınavları gelmektedir. Başarısı %50 nin altında kalan sınıflara tekrar telafi sınavı yapılması ve tüm derslerin ortak olarak yapılması derslerimizin ortak sınavlara gitmesine sebep olmuş ve bu durum yıllık planları yetiştirebilmek için yeterince aktivite yapamamamıza sebep olmuştur.

 

  1. DynEd kullanımında aksaklıklar olmasıyla beraber bazı sınıflarda kullanım oranı oldukça iyidir. Okulumuzda yeterli bilgisayar atölyesi ve zaman olmadığından öğrencilerimizin evlerinde DynEd kullanmaları daha faydalı olacaktır, ancak bazı öğrencilerin bunu yapma imkanları veya istekleri yoktur.

Okulumuz DynEd Oranları

Sınıflar hours rep mic

 

 

  1. Zümre başkanı …………………,2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan diğer zümre öğretmenlerine başarılar diledi.

14-Zümrede alınan kararların uygulanması konusunda hassasiyet gösterilmesi zümre başkanı tarafından vurgulanarak gelecek Eğitim Öğretim yılında görüşmek üzere toplantıya son verildi.

 

 

 

 

Bir cevap yazın