İngilizce Zamanlar Tek Kağıtta | İngilizce Kulübü

İngilizce Zamanlar Tek Kağıtta


İngilizce Tüm zamanlar tek bir kağıtta, her an elinizin altında, anlaması kolay, tekrarlamak için kullanabilir, öğrencileriniz ile paylaşabilirsiniz.

TENSE POSITIVE NEGATIVE QUESTION ZAMANLARI KULLANIMI
The Simple Present Tense

(V1)

I go to cinema on Fridays. I don’t go to cinema on Fridays. Do you go to cinema? Bu tense ile alışkanlıklar , sürekli yapılan işler ,bilimsel gerçekler söylenir. Everyday ….

Sometimes….

On Mondays…

 

 

The Simple Past Tense ( V2) We took an exam last week. We didn’t take an exam last week. Did you take an exam yesterday? Geçmiş zaman diliminde olan olaylarda kullanılır. Last week…

Yesterday…

İn 1955….

5 days ago…

Future Tense

 ( will)

He will visit Topkapı palace next week. He won’t visit Topkapı palace next week. Will you come to Turkey this year? Gelecekle ilgili şu an verilen kararları ve tahminlerde kullanılır. Next week …..

Tomorrow…

İn 2045….

İn may ….

Future Tense

( be going to)

I am going to buy a new car next month. I am not going to talk her again. Are you going to meet your friends? Gelecekle ilgili planlanmış ve kesin olacak eylemler de kullanılır. Next week …..

Tomorrow…

İn 2045….

İn may ….

The Present Continuous Tense (am,is,are+Ving) I am studying English now. It isn’t snowing outside now. What are you eating now? Şu an yaptığımız eylemlerden söz ederken kullanırız. Now….

At the moment…

This morning…

These days…

The Past Continuous Tense (was,were+Ving) He was reading a novel when I came to the house. It was not raining when we arrived at home. What was he doing when we were not at home. Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan eylemlerde kullanırız. Yesterday morning…

At 9pm yesterday..

The Present Perfect Tense

(have,has+V3)

I have seen you two times this week. I haven’t been to England. How long have you been to Canada? 1-Olay geçmişte başlamış ve hala devam ediyorsa

2-Olay geçmişte başlayıp bitmiş fakat etkisi hala devam ediyorsa kullanılır.

For….

Since…..

…..yet

 

The Past Perfect Tense (had+V3) I had already seen that. I had not finished my exam paper when the bell rang. Had you ever seen me before? Geçmişte olan bir olaydan daha önce olan bir olayı söylemek için kullanılır. Before….

..when..

The Future Perfect Tense (will+have +V3) I will have graduated from university in two years. She will not have finished her work by the time he comes back. How long will he have lived in London by the end of next spring? Gelecekte yapmayı tamamladığımız eylemlerde kullanılır. İn 3 years.

Next year

End of the week

İn 2015

The Present Perfect Continuous Tense (have,has+been+Ving) I have been studying French for five hours. I have not been watching TV for three hours. How long have you been studying English? Geçmişte başlayıp şu an hala devam eden olaylarda kullanılır. For…

Since…

The Past Perfect Continuous  (had been+Ving) He had been sleeping for hours when the door bell rang suddenly. The party had not been going

For hours when they began quarrelling.

How long had he been sleeping whenwe arrived? Geçimiş zaman diliminde bir süre devam ettikten sonra yine geçmiş bir olaydan önce biten olaylarda kullanılır. For hours…
The Future Peerfect Continuous (will have been+Ving) I will have been studying for two hours when you come back. They will not have been watching TV for  three hoursby the time he goes out. How long will oyu have been studying lesson by the time you take the examination? Gelecekte o zamana kadar olayın dewam edeceğini vurgular. For two hours..

By the time..

The Future Continuous (will be+Ving) She will be sleeping when you arrive at home. I will not be living in Ankara this time next year. What will you be doing this time next year? Gelecekte o zamanda o işi yapıyor olacağımızı söylemek için kullanırız. This time next year..

in 2020..

İndir
Bilgisayarınıza indirmek için sağa tıklayınız, farklı kaydet deyiniz.

Bir cevap yazın