İngilizce Saçma Çeviriler | İngilizce Kulübü

İngilizce Saçma Çeviriler


Bu çevirilerle güleceksiniz, anlamsız ve saçma çevirilere şaşıracaksınız.

1-Look my ram! I am an Anatolian child. If I put one, you sit.

Bak koçum ben Anadolu cocuguyum. Bir koyarsam oturursun

2-Morning  morning Where are you going ¿

Sabah sabah nereye gidiyorsun

3-Logi Saloon

Mantı Salonu (Logic=Mantık oldugundan k cıkarılmıs)

4-Chicken Translation

Tavuk Çevirme !

5-We didn’t pull little from his hand.

Onun elinden az çekmedik !

6-That my beautiful vase became ice with salt.

Güzel vazom tuzla buz oldu !

7- He errected the horse shoes.

Nalları dikti !

8-What are you looking perpendicular perperdicular like that?

Öyle dik dik ne bakıyorsun ?

9-The man was laughing joining by joining.

Adam katıla katıla gülüyordu !

10-Sensitive meat ball.

İçli köfte !

11-Bread from hand, water from lake.

Ekmek elden su gölden !

12-Let’s sit italic, let’s talk correct.

Eğri oturalım, doğru konuşalım !

13- John comes from Bosphorus.

Can boğazdan gelir !

14- Man doesn’t become from you.

Senden adam olmaz !

15- Don’t make me number.

Bana numara yapma !

16- Don’t die my donkey, don’t die.

Ölme eşeğim ölme !

17- In every job there is a no.

Her işte bir hayır vardır !

18- Enter the desk.

Sıraya gir

19- Leave the door December.

Kapıyı aralık bırak !

20- Do banana

Domuz

21- It is your beauty.

O sizin güzelliğiniz !

22- Clean family girl.

Temiz aile kızı !

23- There is no saturation to her observations!

Onun gözlemelerine doyum olmaz!

24- Playing airs from the connecting team!

Bağlama takımından oyun havaları!

25- Come with the ball brother come with the ball!

Toplada gel abicim toplada gel!

Bir cevap yazın