İngilizce Öğretim Programı değişikliği


Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı 26/11/2014 tarihinde (en son bu) değişikliğe uğramıştır. Ancak beraberinde birçok soru işareti ve belirsizlikler vardır. Şöyle iyice incelediğinizde de oldukça güç bir sürecin bizi beklediği görülmektedir.

Burada hepsini paylaşmak çok zor o yüzden sizlere en temel birkaç konudan söz etmek istiyorum. Sizinde bu konu ile ilgili görüşlerinizi varsa FACEBOOK grubumuzda paylaşırsanız seviniriz.

 

Konu ile ilgili kurul kararını gelin hep beraber okuyalım :

Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının 2015 – 2016 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması,
Söz konusu programa göre;
1. Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının takım hâlinde hazırlanması,
2. Hazırlanacak 9 ve 10. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 – 20 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2016 yılının Nisan ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
3. Hazırlanacak 11. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 14 – 18 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2017 yılının Nisan ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
4. Hazırlanacak 12. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 13 – 17 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2018 yılının Temmuz ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
5. 2015 – 2016 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,
Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim 1, 2 ve 3. Yabancı Dil İngilizce Dersi ( Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ) Öğretim Programlarının (Hazırlık sınıfına ait bölüm hariç) 2015 – 2016 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.

9. sınıf ders kitapları: 

Yukarıda kurul kararında çok net görüldüğü üzre bu yıl sadece 9. sınıflardan yeni öğretim programına başlanacak. Ancak 9. sınıflarda uygulanacak öğretim programı için kaynak KASIM 2015 de hazırlanıp NİSAN 2016 da duyuruya çıkacak. Yani bu yıl için 9 ların kitabı yok.

Yukarıda yine bu konu ile ilgili olarak 5. madde de ” 2015 – 2016 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,” demiş ki, yani 9. sınıflarda ne okutulacağına dair Genel Müdürlük yazısını bekleyeceğiz. Şu an için belli değil.

Diğer sınıflarda ise eski sisteme bu yıl için devam edilecek.

Öğretim programı : 

Bir diğer önemli konu 9,10,11,12 lerin ingilizce öğretim programı .

ingprogram

Bu yeni programa göre öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına gidip gitmemelerine bağlı olarak, en düşük B2+ ve/veya daha yüksek bir İngilizce seviyesi ile liseden mezun olmaları beklenmektedir. Yukarıdaki tablo İngilizce sınıflarında öğrencilerin geçeceği süreci göstermektedir.

Yani ülkemizdeki Meslek Liseleride dahil olmak üzere Lise mezunlarımız B2+ ile mezun olacaklar. Bu seviye YDS sınavında en az 70 puan demektir.

Hangi sınıfta hangi kitap okutulacak : 

Bu yeni programa göre de sınıf seviyesinde okutulacak kitapları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

yeniprogram

Yeni 9-12. Sınıflar ders programında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı seviyeleri (CoE, 2011) lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmede belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adapte edilmiştir. Bu programla öğrencilerin lise düzeyi İngilizce dersine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı A1 seviyesinin gözden geçirilmesi ile başlanıp, aşamalı olarak A2-B2 seviyelerine ilerlenmesi amaçlanmış.

Sadece haftada 6 saat ders olan 9. sınıflarda A1 ve A2 seviyelerinin sağlıklı bitirilip, 10. sınıflarda B1 seviyesine geçilmesi nasıl olur bilemiyorum. Konularla ilgili yorumlarınızı FACEBOOK grubumuzda paylaşabilirsiniz.

9. sınıf yıllık planları : 

9. sınıf dışındaki diğer sınıflarda eski planlar revize edilerek kullanılabilir. Ancak bu yıl 9.sınıflarda yeni programa geçildiği için yeni öğretim programına ve kazanımlara göre plan yapılması gerekecek. Aşağıdaki programı indirdiğinizde 10 temadan oluşan 9. sınıf programı göreceksiniz. A 1 ve A 2 seviyeleri kapsamaktadır ve plan buna göre olmalıdır.

Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kurul Kararı buradan indirebilirsiniz.
İndir
1,5 MB

Bir cevap yazın