İngilizce Gramer

En temel İngilizce dil bilgisi konuları İngilizce gramer bölümünde.

English Tenses (Dilbilgisi) Other Points (Diğer Kurallar)
 1. SIMPLE PRESENT TENSE
 2. PRESENT CONTINUOUS TENSE
 3. PAST SIMPLE TENSE
 4. PAST CONTINUOUS
 5. FUTURE SIMPLE TENSE
 6. FUTURE CONTINUOUS TENSE
 7. PRESENT PERFECT TENSE
 8. PRESENT PERFECT CONTINUOUS
 9. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
 10. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
 11. PAST PERFECT TENSE
 12. İngilizce Tüm Zamanlar
 13. İngilizce Zamanlar Tek Kağıtta
 14. Tüm zamanlar görsel anlatım
 15. İngilizce düzensiz fiiller – Irregular Verbs
 1. ACTIVE PASSIVE VOICE
 2. REPORTED SPEECH
 3. RELATIVE CLAUSE
 4. COMPARATIVES SUPERLATIVES ( İngilizce karşılaştırma cümleleri )
 5. verb to be ( am / is / are )
 6. in , on , at Preposition of Time
 7. in , on , at Preposition of Place
 8. THERE İS / THERE ARE
 9. a / an / the (articles)
 10. Have got / Has got
 11. TAQ QUESTIONS
 12. FREQUENCY ADVERBS
 13. PRONOUNS
 14. Both , either, neither
 15. Countable & Uncountable
 16. Likes – Dislikes
 17. IMPERATIVES – Emir Cümleleri
 18. Singular and Plural – Tekil ve Çoğul İsimler
 19. Non Progressive Verbs 
 20. When – While alıştırmalar
 21. will & be going to
 22. prefer , would rather (tercihler)
 23. used to ( eski alışkanlıklar )
 24. Wish Clauses (keşke)
 25. Agree – Disagree (fikirler)
Modals (Kipler, Yardımcı Filler)
 1. SHOULD – SHOULDN’T
 2. SHALL
 3. MIGHT
 4. MAY
 5. MUST
 6. HAD BETTER
 7. CAN ( MODALS)
 8. SHOULD – OUGHT TO
 9. WILL – WOULD
 10. Must / Have to (İngilizce’de zorunluluk)
 11. Can & Could karşılaştırması
 12. İngilizce ricalar, istekler, sorular- CAN – COULD – WOULD