İngilizce düzensiz fiiller – Irregular Verbs | İngilizce Kulübü

İngilizce düzensiz fiiller – Irregular Verbs


İngilizce düzensiz fiiller, -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile birlikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte kullanılır.
İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi gruplayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.
Aşağıda en çok kullanılan İngilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.

Sık Kullanılan Düzensiz Fiiller Listesi
1. Hali 2. Hali 3. Hali Anlamı
awake awoke awoken uyanmak
be was, were been olmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bring brought brought getirmek
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cut cut cut kesmek
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
drink drank drunk içmek
fall fell fallen düşmek
feel felt felt hissetmek
find found found bulmak
fly flew flown uçmak
forbid forbade forbidden yasaklamak
forget forgot forgotten unutmak
get got gotten elde etmek
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
hear heard heard duymak
hit hit hit vurmak
know knew known bilmek
leave left left ayrılmak
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek
run ran run koşmak
say said said söylemek
send sent sent göndermek
shut shut shut kapamak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
speak spoke spoken konuşmak
stand stood stood ayakta durmak
take took taken almak
tell told told anlatmak
think thought thought düşünmek
understand understood understood anlamak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
İndir
Düzensiz fiiller listesinin tamamını bilgisayarına İNDİR

Bir cevap yazın