in , on , at Preposition of Time | İngilizce Kulübü

in , on , at Preposition of Time

İngilizce’de zaman edatları “in-on-at” olarak kullanılır. Günlük hayatta kullanımı çok yaygındır, doğru kullanımı önemlidir. İngilizce öğrenenlerin en çok hata yaptığı konulardan birisidir. 

İngilizce’de belli bir zamanı söylemek için kullandığımız “in, on, at ” zaman edatları içerisinde en sık kullanılanlarıdır. Gelin şimdi nasıl kullanıldığını beraber görelim.

Kullanım şekli şöyledir:

 • in ( AYLAR, YILLAR, YÜZYILLAR, UZUN ZAMAN DİLİMİNDE ) for MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS
 • on ( GÜNLER VE TARİHLERDE) for DAYS and DATES
 • at (KESİN BİR ZAMAN DİLİMİNDE ) for a PRECISE TIME
at
kesin zamanda
in
aylar , yıllar…
on
günler
at 3 o’clock in May on Sunday
at 10.30am in summer on Tuesdays
at noon in the summer on 6 March
at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010
at bedtime in the 1990s on Christmas Day
at sunrise in the next century on Independence Day
at sunset in the Ice Age on my birthday
at the moment in the past/future on New Year’s Eve

Örnekleri inceleyelim:

 • I have a meeting at 9am. Saat dokuzda toplantım var.
 • The shop closes at midnight. Dükkanlar gece yarısında kapanır.
 • Jane went home at lunchtime. Jane öğle yemeği zamanında gitti.
 • In England, it often snows in December. İngiltere’de Aralık ta sık sık kar yağar.
 • Do you think we will go to Jupiter in the future? Gelecek de Jupitere gideceğimizi düşünüyor musun?
 • There should be a lot of progress in the next century. Gelecek yılda çok ilerleme olacak.
 • Do you work on Mondays? Sen pazartesileri çalışıyor musun?
 • Her birthday is on 20 November. Onun doğum günü kasımın 20 sinde. 
 • Where will you be on New Year’s Day? Gelecek yılbaşında nerede olacaksın?

at” kullanımı ile ilgili aşağıdaki diğer örnekleri inceleyelim:

ifade örnek
at night The stars shine at night.
at the weekend* I don’t usually work at the weekend.
at Christmas*/Easter I stay with my family at Christmas.
at the same time We finished the test at the same time.
at present He’s not home at present. Try later.

*Birçok İngiliz şu şekilde de kullanır. “on the weekend” and “on Christmas“. 

“in , on” genel kullanımları şu şekildedir: 

in on
in the morning on Tuesday morning
in the mornings on Saturday mornings
in the afternoon(s) on Sunday afternoon(s)
in the evening(s) on Monday evening(s)

 

Eğer “last, next, every, this” kullanırsak, bunları kullanmamıza gerek yoktur “at, in, on”

 • I went to London last June. (not in last June) Geçen haziran Londra ya gittim. 
 • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday) O gelecek salı tekrar geliyor.
 • I go home every Easter. (not at every Easter) Her Paskalya da eve giderim.
 • We’ll call you this evening. (not in this evening) Bu akşam biz seni arayacağız. 

time

Alıştırmalar: in – on – at

1. We often go on holiday …… summer.

2. I saw Brenda …… last week.

3. Do you want to go to the cinema …… the weekend?

4. James isn´t here …… the moment.

5. Are you coming …… Tuesday morning?

6. See you …… next Friday!

7. I´m almost ready. We can go out …… 10 minutes.

8. The film starts …… 7.30.

9. The factory opened …… 2002.

10. We live …… the 21st century.

11. Her birthday is …… 22nd May.

12. Sally met her boyfriend …… last summer.

13. We have lunch …… midday.

14. They´re coming …… the afternoon.

15. His friends got married …… New Year´s Eve.

İn on at kullanarak cümle yapınız.

1) We have class ______ eleven o’clock.

2) We have class ______ nine ______ eleven.

3) Tom has class ______ the morning, and he works ______ the afternoon.

4) I study ______ the evening.

5) I sleep ______ night.

6) Mary was born ______ October.

7) Mary was born ______ 1967.

8) Mary was born ______ October 28.

9) Mary was born ______ October 28, 1967.

10) The bank isn’t open ______ Sundays.

11) The bank is open ______ 8:00 a.m. ______ 5:00 p.m. Monday through Saturday.

12) The bank closes ______ 5:00 p.m.

Bir cevap yazın