IMPERATIVES – Emir Cümleleri | İngilizce Kulübü

IMPERATIVES – Emir Cümleleri

İngilizce’de emir cümleleri

Emir cümlelerini doğrudan kişiyi yönelttiğimiz emirlerde kullanırız.

 1. Take that chewing gum out of your mouth. Ağzından sakızı çıkart.
 2. Stand up straight. Dik dur.
 3. Give me the details. Bana detayları söyle. 

Kişileri yönlendirmede kullanırız.

 1. Open your book. Kitabını aç.
 2. Take two tablets every evening. Her sabah 2 tane al.
 3. Take a left and then a right. İlk sola sonra sağa dön.

Emir cümleleri davet etme anlamında da kullanılırlar.

 1. Come in and sit down. Make yourself at home. Gel ve otur. Evinde gibi rahat ol.
 2. Please start without me. I’ll be there shortly. Lütfen bensiz başla. Hemen gelicem.
 3. Have a piece of this cake. It’s delicious. Bir parça kek alın. çok lezzetli.

İşaret ve uyarılarda emir cümleleri kullanırız.

 1. Push. İtekle. 
 2. Do not use. Kullanma.
 3. Insert one dollar. Bir dolar at.

Arkadaşca tavsiye vermek içinde emir cümlelerini kullanırız.

 1. Speak to him. Tell him how you feel. Onunla konuş. Ona ne hissettiğini anlat.
 2. Have a quiet word with her about it. Bu konuda ona bir kelime etme. 
 3. Don’t go. Stay at home and rest up. Get some sleep and recover. Gitme. Evde otur dinlen. Uyu ve tazelen. 

Emir cümlelerinde “Don’t – Do not ” kullanarak olumsuz cümleler oluşturuz.

 • Don’t be late. geç kalma.
 • Don’t forget your books! kitaplarını unutma.
 • Don’t wait for me. beni bekleme.

Emir cümlelerinin başına “Do” ekleyerek “daha kibar” hale getirebiliriz. Amcak bu kullanım çok yaygın değildir.

 • Do be quiet. Sessiz ol.
 • Do come. Gel buraya.
 • Do sit down. Otur. 

Emir kipinin soru formunu oluşturmak için de “shall”den faydalanılır.

Olumlu Soru nasıl yapılır

Shall I answer the phone? Telefona cevap vereyim mi?

Shall he come in? gelsin mi?

Shall we go out? çıkalım mı?

Shall they be here? Burda olsunlar mı.?

Olumsuz soru nasıl yapılır

Shall I not answer the phone? Telefona cevap vermeyeyim mi?

Shall he not come in? gelmesin mi?

Shall we not go out? çıkmayalım mı?

Shall they not be here? Burda olmasınlar mı?

Video izle

 

Fill in the blanks with DON’T where necessary.
1.That camera is very expensive. ………………….buy it.
2.She is cold. ………………….open the door.
3.That car is very cheap. ………………….buy it
4.I’d like a little salt. ………………….pass the shaker, please.
5.Your math is not good. ………………….do your homework.
6.It is very cold outside. ………………….open the windows.
7.………………….listen to the teacher in the class-room.
8.You are very fat. ………………….cat chocolate.

Make imperative sentences given below more polite.
1. Draw pictures. Please, don’t draw pictures!
2. Call David. Don’t call David, please!
3. Wait outside. ………………………………………………..
4. Talk. ………………………………………………..
5. Give this toy. ………………………………………………..
6. Water the flowers. ………………………………………………..
7. Paint the wall. ………………………………………………..
8. Laugh. ………………………………………………..
9. Go. ………………………………………………..
10.Eat chocolate ………………………………………………..
11.Ride on a bicycle. ………………………………………………..
12.Drink wine. ………………………………………………..

Bir cevap yazın