IELTS

   IELTS dünyanın en popüler İngilizce dil sınavıdır. Yurt dışında çalışmak, öğrenim görmek veya yaşamak istiyorsanız IELTS sınavı bu hayalinizin gerçekleşmesine yardımcı olabilir.

   Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS), İngilizce’nin bir iletişim dili olarak kullanıldığı yerlerde okumak veya çalışmak isteyen kişilerin dil yeterliliklerini ölçer. IELTS Anadili İngilizce olmayanların temelden uzmanlığa kadar, yeterlilik düzeylerini açıkça belirlemek için dokuz bantlı bir ölçek kullanır. 

IELTS Sınavı ikiye ayrılır

 ➡ Her iki sürüm de amaç dört dil becerisinin geçerli ve doğru bir şekilde değerlendirmesini sağlamaktır: dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ölçülür.

Test biçimi

IELTS sınavı dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinizi üç saatten kısa bir sürede değerlendirir.

İki tür IELTS vardır: Akademik ve Genel Eğitim. Dinleme ve Konuşma her iki test için de aynıdır, ancak Okuma ve Yazma bölümlerinin konusu, aldığınız sınava bağlı olarak farklılık gösterir.

Tüm IELTS sınavlarının Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri, aralarında ara olmaksızın aynı gün tamamlanır.

Bununla birlikte, Konuşma bölümü diğer sınavlardan bir hafta önce veya sonra tamamlanabilir. Test merkeziniz size tavsiyede bulunacaktır.

Toplam test süresi 2 saat 45 dakikadır.

 Academic TrainingGeneral Training
Reading

60 dakika

Okuma bölümü, çok çeşitli okuma becerilerini test etmek için tasarlanmış 40 sorudan oluşmaktadır. Bunlar, ana fikir için okuma, ayrıntı için okuma, gözden geçirme, mantıksal argümanı anlama ve yazarların fikirlerini, tutumlarını ve amacını tanımayı içerir. Bu bölümde daha akademik parçalar, kitaplar, makaleler kullanılır.

60 dakika

Okuma bölümü, çok çeşitli okuma becerilerini test etmek için tasarlanmış 40 sorudan oluşmaktadır. Bunlar, ana fikir için okuma,  ayrıntı için okuma, gözden geçirme, mantıksal argümanı anlama ve yazarların fikirlerini, tutumlarını ve amacını tanımayı içerir. Bu bölümde günlük hayatta karşımıza çıkan gazete, dergi, el kitapları gibi kaynaklar kullanılır.

Writing

60 dakika

Lisan ve lisanüstü eğitime uygun daha profosyonel çalışmalar istenir. İki görev vardır:

Görev 1 – Size bir grafik, tablo, şema veya şema sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle açıklamanız veya özetlemeniz istenecek. Verileri tanımlamanız ve açıklamanız, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını veya bir nesneyi veya olayı tanımlamanız istenebilir.
Görev 2 – Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir makale yazmanız istenecektir. Her iki göreve verilen yanıtlar resmi bir tarzda olmalıdır.

60 dakika

Konular genel ilgi konusudur. İki görev vardır:

Görev 1 – Size bir durum sunulacak ve bilgi isteyen veya durumu açıklayan bir mektup yazmanız istenecektir. Mektup kişisel, yarı resmi veya resmi bir tarzda olabilir.
Görev 2 – Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir makale yazmanız istenecektir. Deneme tarzı oldukça kişisel olabilir.

Listening

30 dakika

Anadili İngilizce olan kişilerin dört kaydını dinleyecek ve ardından bir dizi soruya cevaplarınızı yazacaksınız.

Kayıt 1 – iki kişi arasındaki günlük sosyal bağlamda geçen bir konuşma.
Kayıt 2 – günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog, ör. yerel tesisler hakkında bir konuşma.
Kayıt 3 – eğitim veya öğretim bağlamında dört kişiye kadar kişi arasında yapılan bir konuşma, ör. bir üniversite öğretmeni ve bir ödevi tartışan bir öğrenci.
Kayıt 4 – akademik bir konu üzerine bir monolog, ör. bir üniversite dersi.

Speaking

11–14 dakika

Konuşma bölümü, sözlü İngilizce kullanımınızı değerlendirir. Her test kaydedilir.

Bölüm 1 – sınav görevlisi size kendiniz ve ev, aile, iş, dersler ve ilgi alanları gibi bir dizi tanıdık konu hakkında genel sorular soracaktır. Bu bölüm dört ila beş dakika sürer.
Bölüm 2 – Size belirli bir konu hakkında konuşmanızı isteyen bir kart verilecektir. İki dakikaya kadar konuşmadan önce hazırlanmak için bir dakikanız olacak. Sınavı yapan kişi daha sonra aynı konu hakkında bir veya iki soru soracaktır.
Bölüm 3 – Bölüm 2’deki konu hakkında size başka sorular sorulacaktır. Bunlar size daha soyut fikirleri ve konuları tartışma fırsatı verecektir. Testin bu kısmı dört ila beş dakika sürer.

IELTS nasıl puanlanır

IELTS sonuçları 9 bantlı bir ölçekte rapor edilir.  IELTS sonuçları basit ve anlaşılması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. 1’den (en düşük) 9’a (en yüksek) kadar bir ölçekte bant skorları olarak rapor edilirler.

PuanSeviyeTanımlama
9UzmanSınava giren kişi, dile tam olarak operasyonel hakimiyete sahiptir. İngilizce kullanımları uygun, doğru ve akıcıdır ve tam bir anlayış gösterir.
8Çok İyiSınava giren kişi, yalnızca ara sıra sistematik olmayan yanlışlıklar ve uygun olmayan kullanım ile tamamen operasyonel dil hakimiyetine sahiptir. Bilmedikleri durumlarda bazı şeyleri yanlış anlayabilirler. Karmaşık ve ayrıntılı tartışmaları iyi idare ederler.
7İyiSınava giren kişi, bazı durumlarda zaman zaman ortaya çıkan yanlışlıklar yapmaktadır, uygun olmayan kullanım ve yanlış anlamalar olsa da, dile hakimiyete sahiptir. Genellikle karmaşık dili iyi kullanırlar ve ayrıntılı muhakeme yapabilirler.
6YetkinSınava giren kişi, bazı yanlışlıklara, uygunsuz kullanıma ve yanlış anlamalara rağmen dili etkin bir şekilde kullanır. Özellikle tanıdık durumlarda oldukça karmaşık bir dil kullanabilir ve anlayabilirler.
5OrtaSınava giren kişi, dile kısmen hakimdir ve pek çok hata yapmalarına rağmen çoğu sorunla baş edebilir. Kendi alanlarında temel iletişimi idare edebilmelidirler.
4AzSınava giren kişinin temel yeterliliği, tanıdık durumlarla sınırlıdır. Anlama ve ifade etmede sıklıkla sorunlar yaşarlar. Karmaşık bir dil kullanamazlar.
3Çok AzSınava giren kişi, çok tanıdık durumlarda yalnızca genel anlamı aktarır ve anlar. İletişimde sık sık hataları vardır.
2KötüSınava giren kişi, sözlü ve yazılı İngilizce’yi anlamakta büyük güçlük çeker.
1Çok kötüSınava giren kişinin, birkaç kelime dışında dili kullanma becerisi yoktur.