Have got / Has got
Have / has got ” Türkçe’ye ” sahip olmak ” diye çevrilir. Çünkü en yakın anlam budur. Cümleyi okuduğumuz zaman aklımızda cümle öznesinin sahip olduğu bir şey belirir. Ama dikkat etmek gerekir ki biz bunu söylerken Türkçe’de başka şekillerde ifade edebiliriz. Yani sadece sahip olmak şeklinde değil, ayni zamanda ” var (dır) ” şeklinde de çevirebiliriz. Şimdi sırasıyla olumlu , olumsuz, soru ve cevap yapılarını inceleyelim.
OLUMLU YAPI / AFFIRMATIVE
İlk konularımızda bahsettiğimiz özne (ler ) konusundan hatırlayacağınız üzere tekillik ve çoğulluk bu konuda da önemlidir. Dikkat edilmesi gereken  husus  çoğul isimlerle ” have got ” , tekil isimlerle ” has got ” kullanılmasıdır. Öncelikle tablomuza bir bakalım.Tabloda koyu harflerle yazılan yerlere dikkat edelim.
have got has got olumlu tablo

 

Görüldüğü gibi ” He, She, It ” ten sonra ” Has got ”, ” I, you,we, they ” den sonra ise ” have got ” yazılmıştır. Tablodaki cümleleri ve bunlara benzer cümleleri nasıl yapacağımızı adım adım inceleyelim şimdi.

Öncelikle öznemizi yazarız.

Mesela ” I ” ardından kurala göre ya da yukardaki tabloya göre ne gelmesi gerektiğine bakarız. Yani ” have got ” gelir.

I have got  şeklinde yazdıktan sonra bir isim getiririz. Mesela ” a car ”.

Cümle son haliyle;

I have got a car ”   şeklinde oldu. Çevirirken ise ” Ben bir arabaya sahibim ” şeklinde olabilir ama ”Benim bir arabam var ” dersek anlatım olarak daha şık durur. Yukarda bahsettiğimiz ” sahibim ” yerine ”var ” demek işte bu anlamda işe yaramaktadır.
Örneklere devam edelim. Bu sefer ise ” He ” öznesini ele alalım. Öznemiz 3. Tekil şahıs olduğu için bu sefer ” has got ” getirmemiz gerekir. ” He has got ……” şeklinde. Son olarak ise neyi olduğu ya da neye sahip olduğunu belirtmek için bir isim koyalım.

Örneğin bir bilgisayar demek için ” a computer ”. Son hali olarak  ” He has got a computer.” İşte bu kadar.

Yalnız dikkat edelim , önceki yazılarımızda dediğim gibi özneler her zaman ” I, you, he, she….” şeklinde kullanılmaz. Onlara karşılık gelen isimler de kullanılır. Dolayısıyla hangi ismin hangi zamire geldiğini iyi anlamak gerekir.

Mesela;

Ayşe ” öznesi zamir olarak ” she ” olduğu için ” has got ” dememiz gerekir.Yani;
Ayşe ( she )   has got a baby. / Ayşe’nin bir bebeği var.

Ardından ” Tarkan ” öznesi mesela.
Tarkan ( he ) has got a mobile phone. / Tarkan’ın bir cep telefonu var.

Yine devam edelim. Öznemiz ” The world ”  olsun.
The world ( it ) has got a satellite. / Dünyanın bir uydusu var.

Yukarıdaki noktalara dikkat ederseniz , yani mantığını anlayabilirseniz işiniz çok kolay. Tüm mesele özel ya da cins isimlerin hangi zamire karşılık geldiğini bulmak.

Örnek kalıpları:
I have got………………
You have got……………
We ( I and my friend ) have got……………
They ( Serkan and Selma ) have got……………………
You ( You and your mother ) have got…………………
Sibel ( She ) has got………………………
Selim ( He ) has got……………………
A lion ( it ) has got…………………

Nokta nokta ile belirtilen yerlere sahip olunan ya da vardır diyebileceğimiz bir isim veya isimler koyabilirz; ”a book , a bag, an apple, a car, a house , an athletic body, blonde hair, long hair, blue eyes etc…. ” gibi.

OLUMSUZ YAPI / NEGATIVE

Olumsuz yapıda ise ” have-haven’t , has-hasn’t ” şeklinde kullanılmaktadır. Tek yapmanız gereken ” n’t ” getirmek. Uzun yazılış ile ” have – has ” den sonra  ” not ” getirmek. Bu kadar basit.

have got has got olumsuz tablo

Yukarıdaki tabloda, olumlu yapıya göre yapılan tek değişiklik ” haven’t – hasn’t ” yazılmasıdır.

SORU YAPISI / INTERROGATIVE

Bu yapıda ise ” have , has ” cümle başına gelir. Gerisi aynen yazılır. İşte oldu , bu kadar.

 

 

have got has got soru tablo

Evet gördüğümüz gibi ” have , has ” özne ile yer değiştirmiştir. Önceki yazılanlarda bahsedildiği gibi soru cümlesi yapmak için 1. öğe ile 2. öğenin yer değiştirmesi gerekiyordu. Burada da aynısı olmuştur.

CEVAP YAPISI / ANSWER FORM

Cevap verirken de yine soru yapmak için yer değiştiren özne ile ” have, has ” tekrar eski yerine yazılır.
Tabiki ” Yes , No ” ile birlikte.

 have got has got cevap tablo

► Yanlış Kullanımlar

İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur. Yani soru ne şekilde sorulduysa, cevabın da aynı şekilde verilmesi gerekir.

A: Have you got a pencil?
B: No, I haven’t. (doğru)
No, I don’t. (yanlış)

A: Do you have any money?
B: No, I don’t. (doğru)
No, I haven’t. (yanlış)

► Deyimsel Kullanımlar 

Have ve has in deyim gibi değişik şekillerde kullanılış biçimleri vardır. Bu kullanış biçiminde sahip olmak anlamı yoktur ve kesinlikle have got / has got kalıbıyla kullanılamaz.

– I usually have breakfast at seven. (Genellikle saat yedide kahvaltı ederim.)

– He is having a bath now. (Şimdi banyo yapıyor.)

– You’ll have trouble with that boy. (Şu çocukla başın derde girecek.)

Alıştırmalar

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=638

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm

http://www.english-room.com/3a_have_has.htm

http://a4esl.org/q/h/lb/have.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/english-verbs-tohave1.html