FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

Türkçede “Süregelen Gelecek Öncesi Zaman” şeklinde ifade edebileceğimiz bu tense’i “…den beri yapıyor olacağım” biçiminde tercüme edebiliriz. Bu tense’de future olduğu için “will”, perfect olduğu için “have” ve continuous olduğu için de “be + Ving” kullanılır.

Yani Future Perfect Continuous Tense’in cümle yapısı;

Subject + will + have + been + Ving

biçiminde yazılır.

futureperfectcontinuous

Bu tense, herhangi bir eylemin geçmişte başlamış gelecekte devam etmekte olacağını ya da gelecekte başlayacak ve yine gelecekte devam etmekte olacağını ifade etmek için kullanılır.

We will have been living for ten years in Istanbul at the end of this year.

Bu yılın sonunda 10 yıldır İstanbul’da yaşamış olacağız.

Subject + will have been + present participle
He will have been playing.
I will have been playing.
TO LIVE, FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
Affirmative Negative Interrogative Negative Interrogative
I will have been living I won’t have been living Will I have been living? Won’t I have been living?
You will have been living You won’t have been living Will you have been living? Won’t you have been living?
He will have been living He won’t have been living Will he have been living? Won’t he have been living?
We will have been living We won’t have been living Will we have been living? Won’t we have been living?
They will have been living They won’t have been living Will they have been living? Won’t they have been living?

EXERCISES