FREQUENCY ADVERBS

Sıklık Zarfları

(Frequency Adverbs)

Simple Present Tense ile genellikle “sıklık zarfları” kullanılır. Aşağıda verilen sıklık zarfları cümlede özne ile fiil arasında kullanılırlar.

Cümle içerisinde kullanılan Sıklık Zarfları şunlardır:

Always———- (Her Zaman)
Almost always———- (Neredeyse Her Zaman)
Usually———- (Çoğunlukla)
Generally ———- (Genellikle)
Often———- (Sık sık)
Sometimes———- (Bazen, Ara Sıra, Bazı Bazı)
Seldom———- (Nadiren)
Rarely———- (Çok Nadir)
Hardly ever———- (Hemen Hemen Hiç)
Never———- (Asla, Katiyen, Hiç Bir Zaman)

Örnekler:

I always get up early.
He sometimes drinks coffee with lunch.
They never go out at nights.

Bazı sıklık zarfları da cümlenin sonunda kullanılırlar.

Every day———-(Her gün)
Every year———-(Her yıl)
Every time———-(Her zaman)
Every hour———-(Her saat)
    ”     week———-(Her hafta)
    ”      weekend———-(Her hafta sonu)
    ”      month———-(Her ay), gibi “every” ile başlayanlar, ya da;

At the weekends———-(Hafta sonları)
in week days———-(Hafta içi günler)
on Sundays———-(Pazar günleri)
in the evenings———-(Akşamları)
at nights ———-(Geceleri)

once an hour———-(Saatte bir (kez))
once a day———-(Günde bir (kez))
once a week———-(Haftada bir (kez))
once a fortnight———-(On beş günde bir (kez), iki haftada bir (kez))
once a month———-(Ayda bir (kez))
once a year———-(Yılda bir (kez))

twice an hour———-(Saatte iki kez)
twice a day———-(Günde iki kez)
twice a week———-(Haftada iki kez)
twice a year———-(Yılda iki kez), gibi zaman ibareleri genellikle cümlenin sonunda kullanılırlar.

Not:
“three, four, five… times” belli bir zaman diliminde bir veya ikiden fazla kez gerçekleşen hadiseler için bu kalıp kullanılır.

three times an hour———-(Saatte üç kez)
four times a day, a week, a year———-(Günde, haftada, on beş günde, ayda, yılda dört kez), gibi.

Örnekler:

He takes this medicine once a day.
They watch the news on TV every evening.
I go to the beach at the weekends.
My mother does the shopping twice a week.
I go on holiday three times a year.
They visit their grandparents two times a week.
He practices the guitar every day.
Ayşe prepares her sandwich every morning.

Bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını sormak için de “how often” soru kalıbı kullanılır.

How often…?

Ne kadar sıklıkla….?

Belli bir zaman aralığında, belli bir sıklıkta yaptığımız eylemleri sormak için bu soru kalıp kullanılır. Hangi sıklıkta, ne kadar sık(lıkla)…. anlamlarına gelir. Cevap cümlesinde de sıklık zarfları kullanılır.

How often do you go to school?
I go to school every day.

Ne kadar sıklıkla okula gidersiniz?
Her gün okula giderim.

How often does he wash his face?
He washes his face five times a day.

How often does your mother go to shopping?
My mother goes to shopping once a week.

How often do you have a bath?
I have a bath every day.

How often does your watch the news on TV?
He watches the news every evening.

 

frequency adverbs

Exercises:

Adverbs of frequency 1 >>>

Adverbs of frequency 2 >>>

Adverbs of frequency 3 >>>

Adverbs of frequency 4 >>>

Adverbs of frequency 5 >>>

Adverbs of frequency 6 >>>