DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ | İngilizce Kulübü

DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ


Milli Eğitim Bakanlığı 2015 – 2016 Öğretim yılı DynEd kullanımı ile ilgili olarak tüm Resmi ilkokul, ortaokul ve lise müdürlüklerine yazı gönderdi.

Bu yazı ile; DynEd İngilizce dil eğitim sistemi 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında da uygulanmaya devam edecektir. Bu bağlamda söz konusu sistemin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, okullardaki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilerek, öğretmen ve öğrencilerin sistemi kullanmalarının sağlanması ve öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nden azami derecede faydalanmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve gereğinin bakanlık yazısı doğrultusunda yapılması hususunda gereğini rica ederim, denilmiştir. 

Sizin de burada gördüğünüz üzre bu yılda DynEd okulların gündemini meşgul edecektir. Birçok okulumuzda yeterli bilgisayar ve internet donanımı olmadığından , bağlantı sorunları, şifre sorunları olduğundan istenilen seviyede DynEd kullanımı sağlanamamaktadır. Ancak buradaki yazıya göre okul idareleri İngilizce Öğretmenlerine DynEd kullanımı için Bilgisayar ve internet bağlantılı sınıf ayarlamak zorunda tutulmaktadırlar veya mevcut imkanları sonuna kadar zorlamalıdırlar.

Ayrıca okulunuzda görevli (her okul için ) bir İngilizce okul sorumlusu , bir DynEd bilgisayar okul sorumlusu ve DynEd den sorumlu bir müdür yardımcısı belirlenmek zorundadır. (Okulda İngilizce veya bilgisayar öğretmeni olmasa dahi başka branşlardan görevlendirme yapılacaktır.) İlgili görevlilerde Temel Eğitim Hizmetleri birimine bildirilecektir. 

Öğretmenlerimizin aktif olarak DynEd kullanabilmeleri ve tüm öğrencileri için şifreleri temin etmeleri için aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

dyned

http://www.dyned.com.tr

Bir cevap yazın