Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Doktora | İngilizce Kulübü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Doktora

Uluslararası üniversite olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ilk kez İngilizce eğitim vermeye başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümünün yanı sıra uluslararası öğrenci sayısında sağladığı belirgin artış ile adından söz ettirirken şimdilerde ilk kez tamamı İngilizce olan bir doktora programının açılmasıyla ayrı bir mutluluk yaşıyor.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan ve tamamı İngilizce olan ÇOMÜ’nün ilk İngilizce doktora programı: Çevre Mühendisliği Doktora Programı Eylül ayında eğitim vermeye başlayacak.Anabilim dalında 2 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesinin görev yaptığı birime ait laboratuvarlarda; hava, su, toprak kirliliği ve arıtım yöntemleri, mikro ve nano-boyutta malzemeler ile endüstriyel nitelikli atık suların arıtımı, ileri oksidasyon yöntemleri, su ve atıksu arıtımında ultrases uygulamaları, aerobik ve anaerobik biyolojik yöntemlerle atık suların arıtılması, katı atıklar, atıkların geri kazanımı ve kimyasal ve biyolojik yöntemlerle atıklardan enerji eldesi gibi farklı konular üzerine ileri düzeyde araştırmalar yapılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü web sayfası için tıklayınız.

http://cevre.muhendislik.comu.edu.tr