Acemi Bülbül – Nasreddin Hodja

ENGLISH – Bird

One day Hodja climbs one of the charity trees by the roadside and starts eating some figs. A traveler who is going by calls:
-Halloo! Who are you? What are you doing there?
-“I’m a nightingale” says Hodja.
The man:
-“What a peculiar voice! Does a nightingale sing like this?”
-“What can I do? An inexperienced nightingale sings like this.”

Advice: We should protect our charities which are a very good example of Turkish – Islamic culture. We should do something.


TÜRKÇE – Acemi Bülbül

Hoca bir gün, yol kenarındaki hayrat ağaçlardan birine çıkmış, incir yemeğe başlamış. Yanından geçen bir yolcu seslenmiş:
– “Hey ! Sen kimsin ? Ne yapıyorsun orada ?”
– “Ben bülbülüm” demiş Hoca.
Adam :
– “Öyleyse öt bakalım” deyince, Hoca karga gibi acayip sesler çıkarmış.
– “Bu ne biçim bülbül sesi yahu”, demiş adam.
“Bülbül hiç böyle mi öter.”
– “Ne yapalım” demiş Hoca, “acemi bülbül bu kadar öter!”

Öğüt: Türk – İslâm kültürünün çok güzel bir örneği olan vakıf müessesesini sevelim. Bizim de “bir dikili ağaç dahi olsa” bir vakfımızın olmasına çalışalım.

Bir cevap yazın