a / an / the (articles)

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce’de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere ihtiyaç duyulur ve bu ekler İngilizce gramerinde “ Article ” diye adlandırılır.

► İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.
Examples;
– a pencil (bir kalem)
– a book (bir kitap)
– a teacher (bir öğretmen)
– an apple (bir elma)
– an engineer (bir mühendis)
– an inspector (bir müfettiş)

► “ a ve an “ sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiilerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca a veya an gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler article almaz.
– a house
– an animal
– a go (yanlış, çünkü go bir fiildir)
► Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin “university” kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu “yunivörsiti” şeklinde olduğu için başına a gelir. Veya “hour” kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde “aır” şeklinde okunduğundan kelimenin başına an gelmesi gerekir.
– a university

– an hour
► İngilizce’de sayılamayan isimlerin önüne “a” veya “an” gelmez. İngilizce’deki sayılabilen ve sayılamıyan kelimelerin mantığı Türkçe’ye göre terstir. Örneğin Türkçe’de “bir bardak veya bir şişe su anlamında “bir su” diyebildiğimiz halde, İngilizce’de böyle bir kullanım yoktur.
– a water (bir su olmaz)
– a weather (bir hava olmaz)

The

Yukarıda “a ve an” i  açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhangi birini aldığımızda “a ve  an” kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belirttiğimizde “ the “ kullanılır.

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “ kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

the book          kitap
the books        kitaplar
a book             herhangi bir kitap
a books           kesinlikle olmaz.

Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.

bana bir kitap ver derken                     a book

bana kitabı ver derken                         the book

arkada bir pencere aç derken              a window

arkadaki pencereyi aç derken              the window
A )  Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle

the world                  dunya
the moon                 ay
the sky                    gökyüzü
the sun                    güneş
the North pole           kuzey kutbu
the South pole          güney kutbu
the sea                    deniz
the earth                  dunya
the air                      hava
the universe              evren
the past                   geçmiş
the future                 gelecek
the weather              hava
the wind                   rüzgar
the rain                    yağmur

B ) Coğrafi isimlerin önüne

dağlar                     the Alps
nehirler                   the river Nile
denizler                  the Black Sea
okyanuslar              the Pasific Ocean
adalar                     the Bahamas

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar

the Linda               the Tom
the Ankara             the Konya    olamaz…

D ) Ülkelere “ the “ almazlar

the Ankara           the America
the Englnad          the Japan       olamaz…

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.

the United States of America
the United Kingdom
the United Arabic Emirates

F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır.

the Turkish
the English
the Japanese

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.

the University of Arizona
the University of California

H )  Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.

the Taj Mahal
the Eiffel Tower
the Mona Liza
the Times
the Ottoman Empire
the Orient express
the Titanic

H )   Aile isimleri  “ the “ alırlar.

the Smiths
the Aksoys

H )  Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.

Economics             ekonomi
Engineering            mühendislik
Geography             coğrafya
Law                       hukuk
Mathematics          matematik
Philosophy             felsefe
Psychology            psikoloji

I )   Belirli sayılar  “ the “ alır .

the first
the second
the seventh

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “almazlar.

bed             yatak                     class         sınıf
church        kilise                      court        mahkeme
prison         hapishane               jail           hapishane
trouble       sıkıntı                      town        kasaba
college       üniversite                school      okul
vacation     tatil                        work         iş
breakfast    kahvaltı                   lunch       öğlen yemeği
dinner        akşam yemeği         supper     akşam yemeği

J )  Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.

hell           cehennem
heaven     cennet
paradise   cennet

K )  Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.

north       kuzey       south    güney
west        batı          east      doğu

L )  Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar

bridge                     poker
fooball                    basketball

M )  Next ve last zaman anlamında kullanıldığında  “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.

the next  train               bir sonraki
the last   train               son ( en son )
N )   Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.

the piano               the telephone
the radio                the television

 

Alıştırmalar