5 Eylül 2019 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile sosyal bilimler liseleri dışındaki sınavla öğrenci alan liselerde de normal eğitim sınıflarının yanında yabancı dil hazırlık sınıflarının açılabilmesine imkan tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair yönetmelik, Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2019 tarih 30879 sayılı sayısında yayımlandı. Buna göre, daha önceki mevzuatta olduğu gibi sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfları yine açılabilecek. Ayrıca Bakanlıkça uygun görülen merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarında her yıl belirlenen kontenjanın tamamında ya da belirli bir kısmında hazırlık sınıfları oluşturulabilecek.

Bu kapsamda aynı eğitim kurumunda yoğun bir program ile dil öğrenmek isteyen öğrencilerle buna ayrı bir zaman ayırmak istemeyen öğrencilerin tercihlerine uygun sınıflarda eğitim almalarına imkan verildi. Ayrıca uluslararası program uygulamak isteyen eğitim kurumlarının bu kapsamda ön koşullardan biri olan öğrencilerin ileri düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmalarına da zemin hazırlanmış oldu.