2015 Sonbahar YDS | İngilizce Kulübü

2015 Sonbahar YDS

13 Eylül 2015 günü saat 9.30 da başlayacak ve  2,5 saat (150 dakika) sürecek YDS ile ilgili hatırlamanız gerekenler.

yds

SINAV
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak
sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri
ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı
dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.
İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu
sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın
olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
 ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2015-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği
merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan
başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın
sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce
gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar
İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah
beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması
zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür
olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde
herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında
bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî
öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü
adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart
ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi,
pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimlik Kartı ile Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan
tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim
Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav
binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az
bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM
tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN ARAÇ,
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe,
yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve
ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi
vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),
banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
 cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
 her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç
gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK
DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav
binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu
tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM
tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak
kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1
saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son
derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve
26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.

SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek
adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus
cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik
kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra
salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve
soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu,
kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı
geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını
sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar,
kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı
üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık
numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve
eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından
onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday
sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini,
salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve
Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını
bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden
adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
Adayların, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15
dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav
salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin
verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve
sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini
yapabilirler.
Sınav süresince adayların;
 konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 salondaki görevlilere soru sormaları,
 müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
 birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve
kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav
sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları
ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik
çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak
kullanılacaktır.

SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara,
salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın
kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden
açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile
doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan sınava giren
adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacaktır.
Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Diğer dillerden sınava
giren adaylar cevaplarını, kitapçıklarındaki ilgili alanlara yazacaklardır.
Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine
uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı,
T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava
başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını
kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi
yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş
Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı
üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer
alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan
cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve
doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek
verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru
kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap
işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi
silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya İnternet
ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması
yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara
başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?

Sınavını tamamlayan aday, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sıra üzerinde bırakmayacak, salondaki
görevlilere teslim edecektir. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav
evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından
toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek
açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş
belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon
görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile
okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate
alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM
tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu
soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme
100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit
edilecektir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve
kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden
alabilirler.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”
işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.