16 Eylül 2017 Ortaöğretim yönetmeliği değişiklikler | İngilizce Kulübü

16 Eylül 2017 Ortaöğretim yönetmeliği değişiklikler


16 Eylül 2017 tarihinde Ortaöğretim yönetmeliğinde köklü bir değişiklik olmuştur. İngilizce dersi açısından yapılan değişiklikleri sizler için burada paylaşıyoruz.

  • Madde 25 , yönetmelikteki yazılı ifadesi kaldırılmış yerine sınav ibaresi getirilmiştir.
  • Madde 25 a, Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.
  • Madde 25 b, Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir.
  • Madde 25 h, Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

    “Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.”

Buradaki değişikliklere göre en az 2 sınav yapılması ve bu sınavlardan birisinin uygulama sınavı olması zorunludur. Uygulama sınavı içerisinde dört beceriyi değerlendiren bir uygulama sınavı yapılması gerekmektedir.

Ancak hem yazılı sınavın ve uygulama sınavının ortak yapılması ve ortak değerlendirilmesi istenmiştir. Çok şubeli okullarda uygulama sınavlarının nasıl ortak yapılacağı ile ilgili net bir durum yoktur.

TÜM YÖNETMELİĞİ İNCELEYİNİZ

Bir cevap yazın