How is the weather? kids song

İngilizce hava durumunu anlatan güzel bir şarkı

How’s the Weather 

How’s the weather?
It’s sunny.
How’s the weather?
It’s sunny.
How’s the weather?
It’s sunny.
It’s sunny, today.

How’s the weather?
It’s rainy.
How’s the weather?
It’s rainy.
How’s the weather?
It’s rainy.
It’s rainy, today.

How’s the weather?
It’s cloudy.
How’s the weather?
It’s cloudy.
How’s the weather?
It’s cloudy.
It’s cloudy, today.

How’s the weather?
It’s windy.
How’s the weather?
It’s windy.
How’s the weather?
It’s windy.
It’s windy, today.

How’s the weather?
It’s snowy.
How’s the weather?
It’s snowy.
How’s the weather?
It’s snowy.
It’s snowy, today.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir